NEMOKAMAS MAITINIMAS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKAMS NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D. (Kad vaikas gautų nemokamus pietus nevertinant pajamų, prašymą–paraišką galima pateikti nuo 2020 m. liepos 1 dienos)

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinio ugdymo vaikai turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Dėl socialinės nemokamo maitinimo nevertinant šeimos gaunamų pajamų, pareiškėjas (vienas iš vaiko tėvų, globėjų) kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba seniūniją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota – į seniūniją, kurioje gyvena, Kretingos miesto gyventojai – į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių. Prašymą dėl nemokamo maitinimo (vienas iš vaiko tėvų/globėjų) gali pateikti elektroniniu būdu prisijungiant prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS), užpildžius SP-11 (A) formą. Socialinės paramos skyriaus adresas: J. K. Chodkevičiaus g. 10, 302 kab., tel. (8 445) 51301, 43859 

Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) forma (Peržiūrėti)

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS (TEISĖS AKTAI, TVARKOS, VALGIARAŠČIAI)

2019 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos Socialinės paramos mokiniams įstatymas Nr. XIII-2603 (Peržiūrėti)

2020 m. birželio 25 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo (Peržiūrėti)

Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis” maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (Peržiūrėti)

Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis” mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas (Peržiūrėti)

Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis” 15 dienų perspektyviniai valgiaraščiai (Peržiūrėti)

 

 

 

 

Close Menu