(2-3 metų vaikai)

DARBO LAIKAS:
7.00 – 17.30 val.

 

GRUPĖJE DIRBA:

  • Eleonora Kupšienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja);
  • Žydrūnė Zulcaitė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja);
  • Irena Razgauskienė (vaikų priežiūros darbuotoja).

UGDYMO PRIORITETAI:
1. ugdyti vaiko savarankiškumo įgūdžius sudarant įvairias galimybes savarankiškumo ugdymui;
2. skatinti šnekamosios kalbos įgūdžius (žaidimai, lėlių teatro herojų pamėgdžiojimai, knygučių
iliustracijų aptarimai, pasakų sekimas);
3. tenkinti vaiko poreikius ir užtikrinti saugią, psichologinę, fizinę, emocinę aplinką vaikui.

Grupės aplinka atitinka 1 – 3 metų amžiaus tarpsnio vaikų poreikius. atsižvelgiant į amžiaus  tarpsnio ypatumus, pagrindinė vaiko veikla vykdoma per žaidimą. Grupėje dirbama pagal lopšelio – darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo programą. Daugiau informacijos apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“ galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“. Visą teisinę informaciją apie ikimokyklinį ugdymą galite surasti tinklalapyje http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-ikimokyklinis-ugdymas.

Close Menu