(1–2 metų vaikai)

DARBO LAIKAS:
7.00–17.30 val.

 

GRUPĖJE DIRBA:

  • Justina Kerinienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
  • Eleonora Kupšienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
  • Onutė Zulcienė, vaikų priežiūros darbuotoja.

UGDYMO PRIORITETAI:

1. ugdyti vaiko savarankiškumo įgūdžius sudarant įvairias galimybes savarankiškumo ugdymui;
2. skatinti šnekamosios kalbos įgūdžius (žaidimai, lėlių teatro herojų pamėgdžiojimai, knygučių iliustracijų aptarimai, pasakų sekimas);
3. tenkinti vaiko poreikius ir užtikrinti saugią, psichologinę, fizinę, emocinę aplinką vaikui.

Grupės aplinka atitinka 1–3 metų amžiaus tarpsnio vaikų poreikius. Atsižvelgiant į amžiaus tarpsnio ypatumus, pagrindinė vaiko veikla vykdoma per žaidimą. Grupėje dirbama pagal lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo programą. Daugiau informacijos apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“ galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“.

Close Menu