(4-5 metų vaikai)

DARBO LAIKAS:

7.00-17.30 val.

GRUPĖJE DIRBA:

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja: Kristina Žvinklytė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja: Vilma Petrikienė
Vaikų priežiūros darbuotoja Onutė Zulcienė.

GRUPĖS SKANDUOTĖ:
Pelėdžiukai mes protingi.
Mokytis tikrai netingim.
Drąsūs esam ir linksmi,
Augsim, augsim dideli.

UGDYMO PRIORITETAI:
Ugdyti vaiko socialinio, pažinimo, komunikavimo, meninius, sveikatos saugojimo įgūdžius, gebėjimą reikšti savo mintis, jausmus bei skatinti vaiko poveikį ugdymo(si) aplinkai.
Tenkinti vaiko poreikius ir užtikrinti saugią psichologinę, fizinę, emocinę aplinką.
Ugdyti vaiko savarankiškumo įgūdžius atsižvelgiant į jo fizines ir raidos galimybes.
Ikimokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupėje dirbama pagal įstaigos „Ikimokyklinio ugdymo programą“, „Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas“, integruojame, socialinio-emocinio ugdymo programa „Kimochi“.
Grupėje vykdomas ilgalaikis projektas: „Augsiu didelis ir sveikas“ projekto tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. Vykdomas „Žaiskime ir stiprėkime su kamuoliais“ prevencinis projektas, padedantis lavinti vaikų laikyseną terapinių kamuolių pagalba.

Daugiau informacijos apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“ galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“. Visą teisinę informaciją apie ikimokyklinį ugdymą galite surasti tinklalapyje http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-ikimokyklinis-ugdymas.

Close Menu