GRUPĖ „PELĖDŽIUKAI“

Vaikai 3 – 4 metų

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja:  Kristina Žvinklytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja: Karina Stainienė

Vaikų priežiūros darbuotoja Onutė  Zulcienė.

 

Grupės skanduotė !

Pelėdžiukai mes protingi.

Mokytis tikrai netingim.

Drąsūs esam ir linksmi,

Augsim, augsim dideli.

Ugdymo prioritetai:

  • Ugdyti  vaiko  socialinio,  pažinimo,  komunikavimo,  meninius,  sveikatos saugojimo įgūdžius,  gebėjimą  reikšti  savo  mintis,  jausmus  bei  skatinti  vaiko  poveikį  ugdymo(si) aplinkai.
  • Tenkinti vaiko poreikius ir užtikrinti saugią psichologinę, fizinę, emocinę aplinką.
  • Ugdyti vaiko savarankiškumo įgūdžius atsižvelgiant į jo fizines ir raidos galimybes.

Dienos ritmas:

7.00 – 9. 00 Atėjimas į lopšelį;

8.20 – 8.30  Mankšta;

8.35 – 9.00 Pusryčiai;

9.00 – 11.00 Veikla:

Visos grupės: ryto ratas, ritualai, pokalbiai, žaidai ir t.t.;

Veikla kampeliuose ( individuali, mažomis grupelėmis).

Muzika:

Trečiadienį 10.05-10.35

Ketvirtadienį:10.30-10.55

11.00 – 11.40 Pasivaikščiojimai lauke;

12.00 – 12.30 Pietūs;

12.30 – 12.45 Pasiruošimas pietų miegui;

12.45 – 15.00 Poilsis;

15.00 – 15. 20 Savarankiška vaikų veikla;

15.30 – 16.00 Vakarienė;

Kūno kultūra:

Ketvirtadienį  15.55 – 16.20;

Penktadienį    11.35 – 11.55;

16.00 – 17.30 Veikla grupėje: dalijimasis dienos įspūdžiais, nuveiktų darbų aptarimas, planai rytdienai; pasivaikščiojimas lauke, skirstymasis namo.

7.30 – 18.30  Prailgintos (7 “Bitučių”) grupės darbo laikas.

Close Menu