(4–5 metų vaikai)

DARBO LAIKAS:

7.00–17.30 val.

GRUPĖJE DIRBA:

Kristina Buivydienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Monika Benetytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Evelina Juodkutė, vaikų priežiūros darbuotoja.

GRUPĖS SKANDUOTĖ:

Pelėdžiukai mes protingi.
Mokytis tikrai netingim.
Drąsūs esam ir linksmi,
Augsim, augsim dideli.

UGDYMO PRIORITETAI:

– Ugdyti vaiko socialinio, pažinimo, komunikavimo, meninius, sveikatos saugojimo įgūdžius, gebėjimą reikšti savo mintis, jausmus bei skatinti vaiko poveikį ugdymo(si) aplinkai.
– Tenkinti vaiko poreikius ir užtikrinti saugią psichologinę, fizinę, emocinę aplinką.
– Ugdyti vaiko savarankiškumo įgūdžius, atsižvelgiant į jo fizines ir raidos galimybes.

Ikimokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupėje dirbama pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas, integruojame socialinio-emocinio ugdymo programą „Kimochis“, naudojamas metodinių rekomendacijų rinkinys ,,Žaismė ir atradimai“. 
Grupėje vykdomas ilgalaikis projektas: „Augu sveikas ir laimingas“, projekto tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. Vykdomas „Žaiskime ir stiprėkime su kamuoliais“ prevencinis projektas, padedantis lavinti vaikų laikyseną terapinių kamuolių pagalba.

Daugiau informacijos apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“ galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“.

Close Menu