(5–6 metai)

DARBO LAIKAS:
7.00–17.30 val.

 

GRUPĖJE DIRBA:

Virginija Mockuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Daiva Jakienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Dalia Stukienė, vaikų priežiūros darbuotoja; 

Gintarė Stonkienė, mokytojo padėjėja.

 

„BORUŽĖLIŲ“ GRUPĖS SKANDUOTĖ:

Į saulėlydžio lašus,
Mano rūbas panašus!
O taškai linksmi, juodi –
Jeigu laimę rast žadi.
Pasiklaust gali manęs,
Nes nešu džiugias žinias!
Kiek taškelių ant sparnų,
Tiek laimingų tau dienų!

Ugdymo prioritetai: pagrindinis ugdymo(si) metodas – žaidimas, taigi dėmesys bus skiriamas į vaikų žaidybinę, patyriminę veiklą, atradimų džiaugsmo ir natūralaus smalsumo puoselėjimą. Vaikai grupėje bus ugdomi atsižvelgiant į jų ugdymo(si) poreikius, siekiant padėti vaikui tobulėti. Socialinei ir emocinei kompetencijai ugdyti naudojame „Kimochis“ programą, kurią, pasitelkiant atitinkamas programos priemones, žaislus, integruojame į bendrą veiklą. Aktyvai dalyvaujame įvairiuose tarptautiniuose, rajoniniuose bei respublikiniuose projektuose, parodose, konkursuose.
Dalyvaujame lopšelio-darželio projekte „Žaiskime ir stiprėkime su kamuoliais“.
Daugiau informacijos apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“ galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“.

Close Menu