(4–5 metų vaikai)

DARBO LAIKAS:
7.00–17.30 val.

GRUPĖJE DIRBA:
Laimutė Vasiliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė; 
Virginija Sendravičiūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Adelė Milieškienė, vaikų priežiūros darbuotoja.

,,PAUKŠČIUKŲ” DAINELĖ
Esame linksmi vaikiukai,
Čiauškam lyg maži paukščiukai.
Šokam, straksim ir dainuojam,
Rankom kaip sparnais plasnojam.

Mums darželyje smagu,
Čia mes turim daug draugų,
Leidžiam dieneles linksmai,
Nes čia mūs antri namai.

GRUPĖS VAIKŲ SUSITARIMAI 
• Dalinuosi žaislais su draugais.
• Susitvarkau žaidimų ir darbo vietą.
• Susirandu ką veikti.
• Mandagiai kalbu.
• Mokausi atsiprašyti ir atleisti.
• Tvarkingai valgau, ramiai sėdžiu prie stalo.
• Gerbiu draugų poilsį.

,,Paukščiukų“ grupė – tai vieta, kur niekas neskubina vaikų greičiau užaugti, kiekvienas priimamas toks, koks yra. Vaikams padedame augti, tobulėti, lavinti savo gebėjimus, patirti vaikystės džiaugsmą, būnant tarp draugų. Ikimokyklinio ugdymo ,,Paukščiukų“ grupėje vaikai ugdomi pagal lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo programą, Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas, integruojame sveikatingumo programą ,,Augu sveikas“, socialinio-emocinio ugdymo programą ,,Kimochi“. 

GRUPĖJE VYKDOMI PROJEKTAI:
2020 lapkričio mėn. 3–27 d. projektas ,,Vaikystė – spalvų sukūry“
Projekto tikslas: Skatinti vaikų kūrybiškumą, atskleidžiant save meninėje veikloje, pažįstant užburiantį spalvų pasaulį, bendradarbiaujant.
2021 vasario mėn. 1–26 d. projektas ,,Seka pasakas mažiems mums“
Projekto tikslas: Sugrąžinti pasaką, knygų skaitymą kartu šeimoje, darželyje į vaikų gyvenimą. Skatinti vaikų saviraišką, norą atskleisti save vaidinant, improvizuojant, kuriant.
2020–2021 m. m. „Žaiskime ir stiprėkime su kamuoliais“- prevencinis projektas, padedantis lavinti vaikų laikyseną terapinių kamuolių pagalba.

Išsamią informaciją apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje – darželyje galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“. Visą teisinę informaciją apie ugdymą galite surasti tinklalapyje http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-ikimokyklinis-ugdymas.

Close Menu