(4–5 metų vaikai)

DARBO LAIKAS:

7.00–17.30 val.

GRUPĖJE DIRBA:

Laimutė Vasiliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Virginija Sendravičiūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Adelė Milieškienė, vaikų priežiūros darbuotoja;
Ernesta Športkienė, mokytojo padėjėja.

,,PAUKŠČIUKŲ“ DAINELĖ

Esame linksmi vaikiukai,
Čiauškam lyg maži paukščiukai.
Šokam, straksim ir dainuojam,
Rankom kaip sparnais plasnojam.

Mums darželyje smagu,
Čia mes turim daug draugų,
Leidžiam dieneles linksmai,
Nes čia mūs antri namai.

GRUPĖS VAIKŲ SUSITARIMAI 

• Dalinuosi žaislais su draugais.
• Susitvarkau žaidimų ir darbo vietą.
• Susirandu ką veikti.
• Mandagiai kalbu.
• Mokausi atsiprašyti ir atleisti.
• Tvarkingai valgau, ramiai sėdžiu prie stalo.
• Gerbiu draugų poilsį.

,,Paukščiukų“ grupė – tai vieta, kur niekas neskubina vaikų greičiau užaugti, kiekvienas priimamas toks, koks yra. Vaikams padedame augti, tobulėti, lavinti savo gebėjimus, patirti vaikystės džiaugsmą, būnant tarp draugų. Ikimokyklinio ugdymo ,,Paukščiukų“ grupėje vaikai ugdomi pagal lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo programą, Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas, integruojame sveikatingumo programą ,,Augu sveikas“, socialinio-emocinio ugdymo programą ,,Kimochis“. 

GRUPĖJE VYKDOMI PROJEKTAI:

,,MAŽŲ VAIKŲ – GRAŽI KALBA“ projektas, kuris padeda grupių pedagogams, logopedui ir tėvams bendradarbiaujant sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis visavertę kalbą grupės aplinkoje ir namuose.

 

 

Close Menu