,,PAUKŠČIUKAI“

                                                 Esame linksmi vaikiukai,

Čiauškam lyg maži paukščiukai.

Šokam, straksim ir dainuojam,

Rankom kaip sparnais plasnojam.

Mums darželyje smagu,

Čia mes turim daug draugų,

Leidžiam dieneles linksmai,

Nes čia mūs antri namai.

 

Ikimokyklinio ugdymo grupė ,,Paukščiukai“

(5 – 6  metai)

Grupės darbo laikas:

7.00-17.30 val.

Grupėje dirba:

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė –  Laimutė Vasiliauskienė

Ikimkyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė Virginija Sendravičiūtė

Auklėtojos padėjėja Adelė Milieškienė.

,,Paukščiukų“ dienelė

7.00 –  9.00       – Vaikų priėmimas;

8.10 – 8.20        – Mankšta

8.30 –  9.00       – Pusryčiai

9.10 – 10.30      – ,,Ryto ratas“, veikla grupėje, žaidimai;

10.30 – 11.55    – Pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas, žaidimai, veikla lauke;

12.00 – 12.50    – Pietūs, pasiruošimas miegui;

12.50 – 15.00   – Pietų miegas;

15.00 – 15.30   – Kėlimasis, žaidimai, pasiruošimas vakarienei;

15.30 – 17.30   – Vakarienė, veikla grupėje, žaidimai.

 

 

,,Paukščiukų“ grupės vaikų susitarimai:

  • Dalinuosi žaislais su draugais.
  • Susitvarkau žaidimų ir darbo vietą.
  • Susirandu ką veikti.
  • Mandagiai kalbu.
  • Tvarkingai valgau, ramiai sėdžiu prie stalo.
  • Gerbiu draugų poilsį.

 

,,Paukščiukų“ grupė – tai vieta, kur niekas neskubina vaikų greičiau užaugti, kiekvienas priimamas toks, koks yra. Vaikams padedame augti, tobulėti, lavinti savo gebėjimus, patirti vaikystės džiaugsmą, būnant tarp draugų.

Šiais mokslo metais didesnį dėmesį skirsime vaikų pažintinių gebėjimų lavinimui, skatinsime vaikus tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti. Sieksime sudaryti tam sąlygas, turtinant grupės aplinką įdomiomis, tikslingomis priemonėmis. Vykdysime projektą ,,Įdomiųjų atradimų laboratorija“.  Ugdymo turinį papildome etnokultūriniais elementais, supažindiname mažuosius su svarbiausių švenčių tradicijomis ir papročiais, dainuojame daineles, sekame pasakas.

Close Menu