zenklas

1972 m. kovo 9 d. atidarytas Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“, 280 vietų. Įstaigai vadovavo Bronė Paukštienė.
1983 m. įstaigai vadovavo Alma Skieruvienė.
1992 m. pradėjo veikti logopedo kabinetas.
1993 m. birželio 1 d. įstaigai pradėjo vadovauti Birutė Ėvaltienė. Jos iniciatyva buvo įkurtas vaikų folkloro ansamblis ir dvi priešmokyklinio ugdymo grupės. Dalis šiaurinio korpuso buvo atiduota Kretingos katalikiškai mokyklai (nuo 2008 m. – mokyklos-darželio ,,Žibutė“ pradinio ugdymo klasės).
1994 m. buvo pasirinkta etnokultūrinė veiklos kryptis. Susibūrė pedagogų ir vaikų folkloro ansamblis „Sietynas“.
2012 m. prasidėjo šiaurinio pastato antrojo korpuso rekonstrukcija, kuri tęsėsi iki 2013 m. pavasario. Tais pačiais metais lopšeliui-darželiui grąžintos patalpos, kuriose buvo įsikūrusios mokyklos-darželio „Žibutė“ pradinio ugdymo klasės.
Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. lopšelyje-darželyje veikia 13 grupių: 10 – ikimokyklinio ugdymo, 3 – priešmokyklinio ugdymo.
2022 m. vasarą atnaujintos dvi ikimokyklinio ugdymo grupės pagal Europos sąjungos finansuojamą projektą „Ikimokyklinio ugdymo sąlygų gerinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Žilvitis““.
2023 m. sausio 1 d. įstaigai pradėjo vadovauti Inga Kutelienė.

 

Close Menu