zenklas

1972 m. kovo 9 dieną atidarytas lopšelis-darželis “Žilvitis”, 280 vietų. Įstaigai vadovavo Bronė Paukštienė.
1983 m. įstaigai vadovauja Alma Skieruvienė.
1992 m. pradeda veikti logopedinis kabinetas.
1993 m. birželio 1 d. Įstaigai pradeda vadovauti Birutė Ėvaltiene. Jos iniciatyva įkuriamas vaikų folklorinis ansamblis ir dvi priešmokyklinės ugdymo grupės. Dalis šiaurinio korpuso atiduodama Kretingos katalikiškai mokyklai (nuo 2008 m. – mokyklos-darželio ,,Žibutė” pradinės klasės).
1994 m. pasirenkama etnokultūrinė veiklos kryptis. Susiburia pedagogų ir vaikų folklorinis ansamblis “Sietynas”.

2012 m. prasidėjo šiaurinio pastato antrojo korpuso rekonstrukcija, kuri tęsėsi iki 2013 m. pavasario. Tais pačiais metais lopšeliui-darželiui grąžintos patalpos, kuriose buvo įsikūrusios mokyklos-darželio “Žibutė” pradinės klasės.

2019 m. rugsėjo 1 d. lopšelyje-darželyje veikia 13 grupių:

  • 11 ikimokyklinių ugdymo grupių;
  • 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.

 

Close Menu