KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS EURAIS

Informacija apie darbuotojų vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį už 2022 m.

Informacija apie darbuotojų vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį už 2023 m.

Informacija apie darbuotojų vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį už 2024 m.

Pareigos

Darbuotojų skaičius      2014 m.

2014 m. IV-o ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (paskirtas), Lt

Darbuotojų skaičius 2015 m.

2015 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (paskirtas), Eur

Direktorė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Direktorės pavaduotoja ugdymui

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Auklėtoja

17,253

1774,38

16,513

583,26

Logopedė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Meninio ugdymo pedagogė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

2,97

2072,87

2,97

654,39

Raštinės vedėja (sekretorė)

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Direktorės pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Visuomenės sveikatos specialistė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Vyr. buhalterė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, pastatų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkas, auklėtojos padėjėjas, virėjas, pagalbinis virtuvės darbininkas)

18,083

1035,00

17,667

275,73

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

Close Menu