LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽILVITIS” VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS EURAIS

Informacija apie Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų įstatymu  ir Vyriausybės nutarimu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašu.

Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais.

Pareigos

Pareigybės dydis

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius 2020 m.

2020 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (paskirtas), Eur

2020 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (paskirtas), Eur

2020 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (paskirtas), Eur

2020 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (paskirtas), Eur

2021 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (paskirtas), Eur

2021 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (paskirtas), Eur

Direktorė

1

1

1

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Direktorės pavaduotoja ugdymui

1

1

1

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

18,09

17

17

1040,17

974,87

1115,90

1564,74

1470,32

1485,55

Logopedai

2

2

2

neskelbiama

1180,51

1207,12

1113,56

1183,24

1519,35

Meninio ugdymo mokytoja

1

1

1

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai

3,24

3

3

1314,40

1266,14

1423,74

1564,74

1541,52

1373,00

Raštinės vedėja (sekretorė)

1

1

1

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Ūkio dalies vedėja

1

1

1

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Vyr. buhalterė

1

1

1

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, pastatų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkas, vaikų priežiūros darbuotojas, virėjas, pagalbinis virtuvės darbininkas)

18,5

19

19

698,66

663,52

659,01

739,73

916,91

840,24

 

 

 

Atnaujinta: 2014-07-31

Pareigos

Darbuotojų skaičius      2014 m.

2014 m. IV-o ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (paskirtas), Lt

Darbuotojų skaičius 2015 m.

2015 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (paskirtas), Eur

Direktorė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Direktorės pavaduotoja ugdymui

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Auklėtoja

17,253

1774,38

16,513

583,26

Logopedė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Meninio ugdymo pedagogė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

2,97

2072,87

2,97

654,39

Raštinės vedėja (sekretorė)

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Direktorės pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Visuomenės sveikatos specialistė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Vyr. buhalterė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, pastatų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkas, auklėtojos padėjėjas, virėjas, pagalbinis virtuvės darbininkas)

18,083

1035,00

17,667

275,73

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

Close Menu