2021 m. gruodžio mėnesio vadovo darbotvarkė

Data Įvykis, kuriame dalyvauja vadovas
2021-12-03 Mokyklų vadovų pasitarimas „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metų baigiamasis renginys“ (J. Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje)
2021-12-02–12-23 Kalėdinės akcijos
2021-12-15 Mokytojų tarybos posėdis
2021-12-16 Lopšelio-darželio tarybos pasitarimas
2021-12-20 Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ I etapas (meno mokykloje)
2021-12- Atestacijos posėdis „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programos 2022-2024 m. m.
2021-12-21 Vidaus (veiklos įsivertinimo) grupės pasitarimas

Close Menu