PATEIKTA: 2012-01-11 (ATNAUJINTA: 2020-02-04)

2020 m. vasario mėn. vadovo darbotvarkė

Data Įvykis, kuriame dalyvauja vadovas
2020-02-12 Susitikimas su aktyviais grupių tėvais dėl lauko edukacinių erdvių pertavrkymo
2020-02-01   –   2020-02-28 Reglamentuojančių įstatyminę veiklą dokumentų atnaujinimas
2020-02-01   –   2020-02-28 Apskaitos politikos pristatymas bendruomenei
2020-02-25 Lopšelio- darželio tarybos posėdis

Administracijos darbo tarybos posėdis

2020-02-25 Pasitarimas direktoriams ir mokyklių skyrių vedėjams Dėl mokymo lėšų 2020 metams

2020 m. sausio mėn. vadovo darbotvarkė

Data Įvykis, kuriame dalyvauja vadovas
2020-01-06 Metodinis pasitarimas
2020-01-14 Pasiratimas mokyklių direktoriams ir skyrių vedėjams:

Dėl švietimo įstaigų ir įstaigų vadovų 2019 metų veikolos ataskaitų, užduočių 2020 metams nustatymo;

Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrosios proggramos įgyvendinimo rajono mokyklose stebėsenos rezultatų aptarimas

2020-01-15 Lopšelio- darželio tarybos posėdis
2020-01-15 Pasitarimas darbo grupės nariams:

Dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimo

2020-01-13  –  2020-01-30 Vadovų veiklos vertinimo ataskatos parengimas ir pristatymas
2020-01-30 Lopšelio- darželio Apskaitos politikos analizavimas
2020-01-30 Pasitarimas darbo grupės nariams:

Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo įgyvendinimo

2019 m. gruodžio mėn. vadovo darbotvarkė

Data Įvykis, kuriame dalyvauja vadovas
2019-12-02 Renginys “Kalėdų stebuklo belaukiant”
2019-12-04 Edukacinė išvyka gerosios patirties pristatymas Plungės l/d “Vyturėlis” dėl holistinių kamuolių panaudojimo ugdymo procese
2019-12-05 Seminaras “Kaip išlaisvinti savo ir vaikų talentus”
2019-12-09   –    2019-12-27 2019 metų lopšelio- darželio veiklos plano analizėė
2019-12-10 Edukacinė išvyka “Motyvuojančios aplinkos kūrimas, ugdymo efektyvumas ir pasiekimų gerinimas” Šakių r. švietimo įstaigoje
2019-12-12 Renginys “Įžiebkime gerumo ugnelę- Kalėdų belaukiant” dienos veiklos centre
2019-12-16 Adventinis vakaras Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje
2019-12-16   –    2019-12-20 Kalėdiniai renginiai įstaigoje
2019-12-16 Mokytojų atestacijos posėdis
2019-12-17 Pasitarimas dėl ikimokyklinio ugdymo grupių veiklos 2020 metų vasaros laikotarpiu organizavimo
2019-12-19 Mokymai Klaipėdoje “Kritinis darbuotojų vertinimas”

2019 m. lapkričio mėn. vadovo darbotvarkė

 Data   Įvykis, kuriame dalyvauja vadovas
2019-11-15 Kasmetinės atostogos
2019-11-19 Direktorių pasitarimas “2020 metų švietimo įtaigų veiklos planavimas”
2019-11-22 Lopšelio- darželio mokytojų tarybos posėdis
2019-11-25 Lopšelio- darželio tarybos posėdis

2019 m. spalio mėn. vadovo darbotvarkė

Data Įvykis, kuriame dalyvauja vadovas
2019-10-03 Tarptautinės mokytojų dienos paminėjimas “Skrendantys ant paukščių sparnų”
2019-10-15 Mokyklų direktorių pasitarimas “Rajono švietimo įstaigų socialinės kompetencijos pamatiniai bruožai: bendravimas ir bendradarbiavimas”
2019-10-01 –  2019-10-31 Tėvų susirinkimai grupėse
2019-10-18 Lyderystės mokymai “Bendrystės erdvė: Kaip stiprinti pedagogų atsakomybę už ugdymo proceso kokybę irrezultatą”
2019-10-01 –  2019-10-31 Įstaigos dokumentų rengimas, aptarimas. tvirtinimas

2019 m. rugsėjo mėn. vadovo darbotvarkė

Data Įvykus, kuriame dalyvauja vadovas
2019-09-02 – 2019-09-30 Mokytojų padagoginiai pasitarimai pagal lopšelio-darželio mėnesio planą
2019-09-05 –  2019- 09-16 Susitikimai darbo grupėje dėl vaikų lankomumo apskaitos tvarkos aprašo ir užmokesčio (naujos redakcijos) pakeitimo ir dėlatlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas išlaikymą Kretingos r. savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo pakeitimų parebngimo
2019-09-13 Vaiko gerovės komisijos posėdis
2019-09-19 Tėvų susirinkimai “Nauji teisės aktai reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą”
2019-09-18 Lyderystės mokymai: “Bendradarbystės erdvė: Komandos formavimo ypatumai”

 

Close Menu