PATEIKTA: 2012-01-11 (ATNAUJINTA: 2020-02-04)

2020 m. rugsėjo mėn. vadovo darbotvarkė

Data Įvykis, kuriame dalyvauja vadovas
2020-09-01 Rugsėjo 1-osios šventė. Šv. mišios Šv. Mergelės apsireiškimo bažnyčioje. Šventinis rytmetys lopšelio-darželio grupėse.
2020-09-01   –   2020-09-15 Informacijos derinimas dėl įstaigos struktūros, pareigybių sąrašų ir jų skaičiaus.

Darbo krūvio suvestinė.

Mokymo lėšų ataskaita.

2020-09-01   –   2020-09-07 Informacijos teikimas LMAV tarnybai dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų trūkumo.

Dėl priešmokyklinio ugdymo vaikų nemokamo maitinimo.

2020-09-15 Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas
2020-09-24 Mokytojų tarybos posėdis
2020-09-29 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas. Dėl lankomumo ikimokyklinėse ugdymo grupėse 2020 metų vasaros laikotarpiu aptarimo.

2020 m. vasario mėn. vadovo darbotvarkė

Data Įvykis, kuriame dalyvauja vadovas
2020-02-12 Susitikimas su aktyviais grupių tėvais dėl lauko edukacinių erdvių pertvarkymo
2020-02-01   –   2020-02-28 Reglamentuojančių įstatyminę veiklą dokumentų atnaujinimas
2020-02-01   –   2020-02-28 Apskaitos politikos pristatymas bendruomenei
2020-02-25 Lopšelio- darželio tarybos posėdis

Administracijos darbo tarybos posėdis

2020-02-25 Pasitarimas direktoriams ir mokyklų skyrių vedėjams Dėl mokymo lėšų 2020 metams

2020 m. sausio mėn. vadovo darbotvarkė

Data Įvykis, kuriame dalyvauja vadovas
2020-01-06 Metodinis pasitarimas
2020-01-14 Pasitarimas mokyklų direktoriams ir skyrių vedėjams:

Dėl švietimo įstaigų ir įstaigų vadovų 2019 metų veiklos ataskaitų, užduočių 2020 metams nustatymo;

Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rajono mokyklose stebėsenos rezultatų aptarimas

2020-01-15 Lopšelio- darželio tarybos posėdis
2020-01-15 Pasitarimas darbo grupės nariams:

Dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimo

2020-01-13  –  2020-01-30 Vadovų veiklos vertinimo ataskaitos parengimas ir pristatymas
2020-01-30 Lopšelio- darželio Apskaitos politikos analizavimas
2020-01-30 Pasitarimas darbo grupės nariams:

Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo įgyvendinimo

 

Close Menu