2021 m. rugsėjo mėn. vadovo darbotvarkė

Data Įvykis, kuriame dalyvauja vadovas
2021-09-01 Rugsėjo 1-osios šventė. Šv. mišios Šv. Mergelės apsireiškimo bažnyčioje. Šventinis rytmetys lopšelio-darželio grupėse.
2021-09-01 Susitikimas su psichologe Vika Gridiajeva “Kaip padėti prisijaukinti darželį”
2021-09-01   –   2021-09-15 Informacijos derinimas dėl įstaigos struktūros, pareigybių sąrašų ir jų skaičiaus.

Darbo krūvio suvestinė.

Mokymo lėšų ataskaita.

2021-09-07 Mokyklų vadovų pasitarimas
2021-09-09 Pasitarimas “Dėl psichoaktyvių medžiagų paplitimo ugdymo įstaigose prevencijos”
2021-09-09 Administracijos posėdis “Dėl mobingo tvarkos”
2021-09-23 Mokytojų tarybos posėdis
2021-09-24 Vaiko gerovės komisijos posėdis
2021-09-28 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas. Dėl lankomumo ikimokyklinėse ugdymo grupėse 2021 metų vasaros laikotarpiu aptarimo.

Close Menu