Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos tvarkos aprašas

LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,ŽILVITIS“ INTEGRUOJAMOS PREVENCINĖS PROGRAMOS:

„Kimochi“

,,Kimochi“ (japoniškai „kimochi“ reiškia „jausmas“) – tai ikimokyklinio ugdymo programa, kurios pagrindas yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. „Kimochi“ programa skirta emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti, vaiko charakteriui ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti. Tai smagios, įtraukiančios, naujoviškos ir lengvai į bet kokią ugdymo programą integruojamos veiklos, skirtos emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti, vaiko charakteriui ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti. Socialiniai ir emociniai ikimokyklinio amžiaus vaikų įgūdžiai lavinami žaidžiant su „Kimoči“ žaislais. 8 ikimokyklinio ugdymo grupėse vykdoma ,,Kimochi“ programa.

„Zipio draugai“

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais. Mūsų lopšelyje-darželyje programa vykdoma 2 ikimokyklinio ugdymo grupėse.

LIONS QUEST ,,Laikas kartu“

,,Laikas kartu“ – įrodymais grįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir išmokyti vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti sėkmę mokykloje ir gyvenime. Programa ,,Laikas kartu“ orientuojasi į vaikų potencialą ir kreipia jų kūrybines galias taip, kad ateityje vaikai taptų gabūs, sveiki jauni žmonės, kurie turi pozityvius tikslus ir jaučia įsipareigojimus savo šeimai ir bendruomenei. Ši programa lopšelyje-darželyje vykdoma 2 priešmokyklinio ugdymo grupėse.

,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“

Close Menu