Įstaigoje logopedo pagalbą teikia logopedės Giedra Kaubrienė, Vita Kietelytė ir Kristina Rekašienė.

Logopedas teikia kvalifikuotą pagalbą ugdytiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

Pagrindinės darbo kryptys:
• vaikų kalbos raidos ypatumų, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų nustatymas;
• visapusiškas vaiko kalbos tyrimas (tartis, žodynas, foneminis suvokimas ir garsų analizės pradmenys, gramatinė sandara, rišlioji kalba);
• gimtosios kalbos garsų tarimo mokymas pagal specialias metodikas ir jų tarimo įtvirtinimas skiemenyse, žodžiuose bei rišlioje kalboje;
• artikuliacinės ir smulkiosios motorikos lavinimas;
• vėluojančios kalbos raidos aktyvinimas;
• kalbos supratimo lavinimas;
• ekspresyviojo ir impresyviojo žodyno plėtra, turtinimas, tikslinimas;
• kalbos gramatinio taisyklingumo bei rišlios kalbos ugdymas;
• foneminės klausos lavinimas ir fonologinio suvokimo formavimas;
• žodžių garsinės analizės ir sintezės įgūdžių sudarymas;
• rašymo ir skaitymo sunkumų bei sutrikimų prevencija, įveikimas;
• erdvės ir laiko suvokimų formavimas;
• vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų konsultavimas kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų atvejais.

Su logopedėmis susisiekti galite žinutėmis elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis“.

NAUDINGOS NUORODOS:
https://www.facebook.com/logopedas.kretingoje.lt
http://www.ziburelis.lt/
http://www.zuikiuola.lt/

Close Menu