Įstaigoje logopedo pagalbą teikia logopedės Giedra Kaubrienė ir Vita Kietelytė.

Logopedas teikia kvalifikuotą pagalbą ugdytiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

Pagrindinės darbo kryptys:
• Vaikų kalbos raidos ypatumų, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų nustatymas;
• Visapusiškas vaiko kalbos tyrimas (tartis, žodynas, foneminis suvokimas ir garsų analizės pradmenys, gramatinė sandara, rišlioji kalba);
• Gimtosios kalbos garsų tarimo mokymas pagal specialias metodikas ir jų tarimo įtvirtinimas skiemenyse, žodžiuose bei rišlioje kalboje;
• Artikuliacinės ir smulkiosios motorikos lavinimas;
• Vėluojančios kalbos raidos aktyvinimas;
• Kalbos supratimo lavinimas;
• Ekspresyviojo ir impresyviojo žodyno plėtra, turtinimas, tikslinimas;
• Kalbos gramatinio taisyklingumo bei rišlios kalbos ugdymas;
• Foneminės klausos lavinimas ir fonologinio suvokimo formavimas;
• Žodžių garsinės analizės ir sintezės įgūdžių sudarymas;
• Rašymo ir skaitymo sunkumų bei sutrikimų prevencija, įveikimas;
• Erdvės ir laiko suvokimų formavimas;
• Vaikų, tėvų ir mokytojų konsultavimas kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų atvejais;

Su logopedėmis susisiekti galite per elektroninį dienyną ,,Mūsų darželis“.

NAUDINGOS NUORODOS:
https://www.facebook.com/logopedas.kretingoje.lt
http://www.ziburelis.lt/
http://www.zuikiuola.lt/
https://sites.google.com/site/logopedeonline/paskaitykime/vaikudarzelismaziejisnekoriai

Close Menu