VIEŠOSIOS IR ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS

Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas.

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO APRAŠYMAI

PASLAUGA – IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Paslaugos aprašymas – ikimokyklinis ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą teikiamas vaikams nuo gimimo iki 6 metų. Institucinis ikimokyklinis ugdymas yra neprivalomas, teikiamas tėvams pageidaujant. Atskirais atvejais (socialinės rizikos šeimų vaikams ar kt.) jis gali būti privalomas.

Dokumentai paslaugai gauti – tėvų prašymas dėl vaiko priėmimo liudijimo kopija.

Paslauga skirta – vaikams nuo 1 iki 6 metų.

PASLAUGA – PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Paslaugos aprašymas – trunka vienerius metus. Teikiamas šešiamečiams (išimtinais atvejais – 5 metų) vaikams, skirtas geriau pasiruošti mokyklai. Nemokamas, visuotinis, bet nėra privalomas, tėvams palikta teisė apsispręsti, ar ugdyti šešiametį pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ar ne.

Paslaugos suteikimo trukmė – paslauga teikiama šešiamečiams (išimtinais atvejais – 5 metų) vaikams.

Paslauga skirta – nuo 6  (išimtinais atvejais – 5 metų) iki 7 metų vaikams.

Už paslaugas atsakinga – direktorė, kontaktinis tel. (8 445) 79343.

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktaiLietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

Vaikai į Kretingos lopšelį-darželį „Žilvitis“ priimami pagal Vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą patvirtintą Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T2-21, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-396 redakcija. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m.  gruodžio 19 d.  sprendimas Nr. T2-336  “Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. . sausio 27 d.  sprendimo Nr. T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo ” pakeitimo;  pakeitimas (2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T2-15) Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d.  sprendimas Nr. T2-124  “Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. . sausio 27 d.  sprendimo Nr. T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo ” pakeitimo;   Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m.  vasario 22 d.  sprendimas Nr. T2-42  “Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. . sausio 27 d.  sprendimo Nr. T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo ” pakeitimo;   Vaikų priėmimo į Kretingos rajonų mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  grupes tvarkos aprašas, patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-280.

 

Paslaugos teikėjas

Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“,

įmonės kodas 190278819,

sąskaitos Nr. – LT334010041800010164.

Elektroniniai valdžios vartai

Pateikti savo nuomonę apie įstaigos teikiamas paslaugas bei jų kokybę galite:

http://www.zilvitis.lm.lt/klausimai

Close Menu