Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

 1. Inga Kutelienė, direktorė, komisijos pirmininkė;
 2. Virginija Mockuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė;
 3. Daiva Samalienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė, narė;
 4. Laimutė Vasiliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė.

Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos darbo reglamentas


Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ korupcijos prevencijos komisija

 1. Daina Milinskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, komisijos pirmininkė;
 2. Danguolė Butkuvienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, narė;
 3. Dalia Stukienė, vaikų priežiūros darbuotoja, narė.

Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ strateginio planavimo grupė

 1. Inga Kutelienė, direktorė, pirmininkė;
 2. Birutė Žvinklienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
 3. Daiva Samalienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė, narė;
 4. Giedra Kaubrienė, logopedė metodininkė, narė;
 5. Daiva Jakienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, narė;
 6. Daina Milinskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, narė.

Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ strateginio plano stebėsenos darbo grupė

 1. Karina Stainienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 2. Laimutė Vasiliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė;
 3. Ella Maleckienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

 1. Ella Maleckienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, darbo grupės pirmininkė;
 2. Daiva Jakienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, darbo grupės pirmininko pavaduotoja;
 3. Vilma Balsevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė;
 4. Gražina Vitkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė;
 5. Daina Milinskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, narė;
 6.  Birutė Žvinklienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, darbo grupės koordinatorė.

Vaiko gerovės komisija

– Komisijos pirmininkė – Birutė Žvinklienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
– Komisijos pirmininko pavaduotoja – Giedra Kaubrienė, logopedė metodininkė;
– Komisijos sekretorė – Vita Kietelytė, vyresnioji logopedė;
– Komisijos nariai:
– Kristina Rekašienė, logopedė;
– Laimutė Vasiliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
– Virginija Mockuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.


 

Close Menu