1. Lopšelio – darželio „Žilvitis“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

 Nariai:

 1. Birutė Ėvaltienė, lopšelio-darželio direktorė, komisijos pirmininkė;
 2. Virginija Mockuvienė, lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė;
 3. Daiva Samalienė, muzikos mokytoja metodininkė, narė;
 4. Laimutė Vasiliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė;
 5. Jolanta Jurgutienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, nare deleguota į Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją.

2. Kretingos lopšelio – darželio „Žilvitis“ korupcijos prevencijos komisija

Nariai:

 1. Daina Milinskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, komisijos pirmininkė;
 2. Regina Bytautienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, narė;
 3. Dalia Stukienė, vaikų priežiūros darbuotoja, narė.

3. Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis strateginio planavimo grupė

Nariai:

 1. Birutė Ėvaltienė, lopšelio-darželio direktorė, pirmininkė;
 2. Birutė Žvinklienė, pavaduotoja ugdymui, narė;
 3. Daiva Samalienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė, narė;
 4. Giedra Kaubrienė, logopedė, metodininkė, narė.;
 5. Daiva Jakienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
 6. Daina Milinskienė, vyr. ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė.

4. Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ strateginio plano stebėsenos darbo grupė

Nariai:

 1. Karina Stainienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 2. Laimutė Vasiliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė;
 3. Ella Maleckienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

5. Kretingos lopšelio – darželio „Žilvitis“ veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

 Nariai:

 1. Ella Maleckienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, darbo grupės pirmininkė;
 2. Daiva Jakienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, darbo grupės pirmininko pavaduotoja;
 3. Vilma Balsevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė, narė;
 4. Gražina Vitkauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, narė;
 5. Daina Milinskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, narė;
 6.  Birutė Žvinklienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, darbo grupės koordinatorė.

6. Nuolatinė mažos vertės pirkimų komisija

7. Komisija nuolatinėms materialinėms vertybėms nurašyti

8. Vaiko gerovės komisija

Nariai:

 1. Birutė Žvinklienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 2. Giedra Kaubrienė, logopedė, metodininkė;
 3. Regina Bytautienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 4. Ella Maleckienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 5. Virginija Mockuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė;
 6. Vita Kietelytė, vyr. logopedė.

 

Close Menu