BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

2019 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

MOKĖTINŲ SUMŲ 2020 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

MOKĖTINŲ SUMŲ 2020 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

2020 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IR MOKESČIŲ DALIES IŠ KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2020 M. III KETVIRČIO ATASKAITA 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

2020 M. III KETVIRČIO MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020 M. GRUODŽIO 31 D.

MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITA (2021 M. I KETVIRČIO)

2021 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR ATASKAITOS

2021 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR ATASKAITOS

2022 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR ATASKAITOS

2022 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR ATASKAITOS

2022 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR ATASKAITOS

2022 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR ATASKAITOS

2023 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR ATASKAITOS

2023 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR ATASKAITOS

2023 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR ATASKAITOS

2023 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR ATASKAITOS

2024 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR ATASKAITOS

Close Menu