BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. ATASKAITA (BIUDŽETO LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. ATASKAITA (KREPŠELIO LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. ATASKAITA (VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. ATASKAITA (APYVARTOS LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. ATASKAITA (SPEC. PROGRAMOS LĖŠOS)

BIUDŽETO LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (BIUDŽETO LĖŠOS)

BIUDŽETO LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (KREPŠELIO LĖŠOS)

BIUDŽETO LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (SPEC.PROGRAMOS LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

MOKĖTINŲ SUMŲ 2020 M. KOVO MĖN. 31 D. ATASKAITA

MOKĖTINŲ SUMŲ 2020 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. ATASKAITA

2020 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IR OKESČIŲ DALIES IŠ KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2020 M. III KETVIRČIO ATASKAITA 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. ATASKAITA

2020 M. III KETVIRČIO MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOSIR AIŠKINAMASIS RAŠTASA 2020 M. GRUODŽIO 31 D.

2020 M. ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

Atnaujinta: 2017-07-13

Close Menu