BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2013 M. GRUODŽIO MĖN. 30 D. ATASKAITA (KREPŠELIO LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2013 M. GRUODŽIO MĖN. 30 D. ATASKAITA (BIUDŽETO LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2014 M. KOVO MĖN. 31 D. ATASKAITA (SPEC. PROGRAMOS LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2014 M. KOVO MĖN. 31 D. ATASKAITA (BIUDŽETO LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2014 M. KOVO MĖN. 31 D. ATASKAITA (KREPŠELIO LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2014 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA (KREPŠELIO LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2014 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA (SPEC. PROGRAMOS LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2014 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA (BIUDŽETO LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2014 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA (BIUDŽETO LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2014 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA (KREPŠELIO LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2014 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA (SPEC. PROGRAMOS LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2014 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA (SOCIALIZACIJOS PROGRAMOS LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2014 M. GRUODŽIO MĖN 31 D. ATASKAITA (SVEIKATOS STEBĖSENOS PROGRAMOS LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2014 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA (EGZAMINŲ VYKDYMO PROGRAMOS LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015 M. KOVO MĖN. 31 D. ATASKAITA (SPEC. PROGRAMOS LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015 M. KOVO MĖN. 31 D. ATASKAITA (KREPŠELIO LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015 M. KOVO MĖN. 31 D. ATASKAITA (BIUDŽETO LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. ATASKAITA (BIUDŽETO LĖŠOS)

BIUDŽETO LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015 M. RUGSĖJO 30 D.ATASKAITA (KREPŠELIO LĖŠOS)

BIUDŽETO LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015 M. RUGSĖJO 30 D.ATASKAITA (SPEC. PROGRAMOS LĖŠOS)

BIUDŽETO LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015 M. RUGSĖJO 30 D.ATASKAITA (BIUDŽETO LĖŠOS)

BIUDŽETO LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015 M. RUGSĖJO 30 D.ATASKAITA (DELEGUOTOS LĖŠOS)

BIUDŽETO LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015 M. RUGSĖJO 30 D.ATASKAITA (KREDITORINIŲ ĮSISKOLINIMUI LĖŠOS)

2015 M. III KETVIRČIO ATASKAITA (APYVARTINĖS LĖŠOS )

BIUDŽETO LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015 M. iv KETVIRČIO ATASKAITA (KREDITORINIŲ ĮSISKOLINIMŲ LĖŠOS)

2015 M. IV KETVIRČIO ATASKAITA (APYVARTINĖS LĖŠOS)

BIUDŽETO LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO 31 D.ATASKAITA (BIUDŽETO LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA (SPEC. PROGRAMOS LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA (SOCIALIZACIJOS PROGRAMOS LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2016 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. ATASKAITA (BIUDŽETO LĖŠOS) 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2016 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. ATASKAITA (SPEC. PROGRAMOS LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2016 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. ATASKAITA (SOCIALIZACIJOS PROGRAMOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. ATASKAITA (BIUDŽETO LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. ATASKAITA (KREPŠELIO LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. ATASKAITA (VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. ATASKAITA (APYVARTOS LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. ATASKAITA (SPEC. PROGRAMOS LĖŠOS)

BIUDŽETO LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (BIUDŽETO LĖŠOS)

BIUDŽETO LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (KREPŠELIO LĖŠOS)

BIUDŽETO LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (SPEC.PROGRAMOS LĖŠOS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

MOKĖTINŲ SUMŲ 2020 M. KOVO MĖN. 31 D. ATASKAITA

MOKĖTINŲ SUMŲ 2020 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. ATASKAITA

2020 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 

Atnaujinta: 2017-07-13

Close Menu