GRUPĖ „SAULUTĖS“

                Vaikai 5- 6 metų.

Grupės tel. 867466372

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja: Rita Falkienė, auklėtoja- metodininkė,

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja: Eleonora Kupšienė.

Vaikų priežiūros darbuotoja Birutė Valužienė.

Mes – vaikai „Saulučių“ grupės,      
Kūrybingi, išradingi…
Mėgstam šokti ir dainuoti,
Žaisti, piešti ir konstruoti.
Mokam išdykauti
Ir gražiai draugauti.

Vaikai ugdomi pagal lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo programą,   į kurią integruosime naują ikimokyklinio ugdymo(si) priemonių komplektą „OPA PA draugai PI KA!“ Šio komplekto tikslas – užtikrinti į vaiką orientuotą ugdymą, sudaryti sąlygas penkiamečiui patirti pažinimo džiaugsmą, išbandyti, kurti ir keisti jį supantį pasaulį.

Prisijungėme prie Respublikinio ilgalaikio prevencinio projekto “Žaidimai moko”, kuri kuruoja Kelmės lopšelio-darželio„Kūlverstukas“ ir Kelmės r. pedagoginė psichologinė tarnybą. Projektas skirtas 5–6 metų vaikų regimojo ir erdvės suvokimo lavinimui.Taip pat kartą per savaitę pravesime programos „Zipio draugai“ užsiėmimus, kurie moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.

   Mūsų grupės taisyklės:                                                      

  • Pasisveikiname ir atsisveikiname.
  • Šypsomės.
  • Neskriaudžiame draugų.
  • Paprašome ir atsiprašome.
  • Dalijamės žaislais.
  • Susitvarkome žaislus.
  • Saugiai žaidžiame grupėje ir lauke

 

Užsiėmimų tvarkaraštis

Muzikinis lav.: Pirmadienį   9.30 – 10.00

Penktadienį  9.00 – 9.30

Kūno kultūra:  Pirmadienį  15.00 – 15.30

Penktadienį 15.00 – 15.30

Mankšta:         Kasdien        8.10 – 8.20

VAIKO  DIENOS  DARŽELYJE  RITMAS

                   7.00 – 9.00   Atėjimas į darželį

      8.45 – 9.00   Pusryčiai

9.00 – 11.00 Veikla

Visos grupės veikla (ritualai, pokalbiai ir t. t.)

                Veikla kampeliuose (individuali, mažomis grupelėmis)

                              11.00 – 12. 05  Pasivaikščiojimai lauke

 12.15 – 12.40  Pietūs

  12.45 – 15.00  Poilsis

             15.00 – 15.40  Veikla grupėje

                  Veikla kampeliuose (vaikų savarankiška, inspiruota ir t.t)

                      Visos grupės veikla (dienos įspūdžiai, planai rytojaus veiklai)

      15.45 – 16.00  Vakarienė

                                                          16.00 – 17.30  Veikla grupėje, lauke, skirstymasis į namus

                              6.30 – 18.30  Prailgintos grupės darbo laikas.

Close Menu