(3–4 metų vaikai)

DARBO LAIKAS:
7.00–17.30 val.

 

 

GRUPĖJE DIRBA:

Vilma Petrikienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Monika Benetytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja; 
Ina Jurčiuvienė, vaikų priežiūros darbuotoja.

GRUPĖS SKANDUOTĖ:

Mes – vaikai „Saulučių“ grupės,
kūrybingi, išradingi…
Mėgstam šokti ir dainuoti,
Žaisti, piešti ir konstruoti.
Mokam išdykauti,
Ir gražiai draugauti.

Vaikai ugdomi pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, į kurią integruojame socialinio-emocinio ugdymo programą „Kimochis“. Daugumos ugdytinių neaiški kalba, todėl vykdomas ilgalaikis projektas, skirtas vaikų kalbai lavinti: „Kalbos takeliu“, kurio tikslas sudaryti palankias sąlygas vaikų kalbos prevencijai: mokyti vaikus mankštinti rankų pirštus, taisyklingo kalbinio kvėpavimo, artikuliacinio aparato ir girdimojo suvokimo lavinimui.

 UGDYMO PRIORITETAI:

  • ugdymo kokybės gerinimas plėtojant sveiką gyvenseną, vaikų kūrybiškumą, individualumą;
  • siekiami rezultatai – kad vaikas augtų orus, smalsus, bendraujantis, sveikas, kuriantis, sėkmingai besiugdantis;
  • siekiame, atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias ir jo individualią patirtį, kiekvienoje iš ugdymosi pasiekimų sričių užtikrinti optimalią pažangą. 

Daugiau informacijos apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“ galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“.

Close Menu