(3- 4 metų vaikai)

DARBO LAIKAS:
7.00-17.30 val.

 

GRUPĖJE DIRBA:
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Rita Falkienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Petrikienė
Vaikų priežiūros specialistė Birutė Valužienė

GRUPĖS SKANDUOTĖ:
Mes – vaikai „Saulučių“ grupės
kūrybingi, išradingi…
Mėgstam šokti ir dainuoti,
Žaisti, piešti ir konstruoti.
Mokam išdykauti
Ir gražiai draugauti

Vaikai ugdomi pagal mūsų įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą į kurią integruosime socialinio – emocinio ugdymo programą „Kimochis“. Daugumos ugdytinių neaiški kalba, todėl bus vykdomas ilgalaikis projektas, skirtas vaikų kalbai lavinti: “Žodelis po žodelio”, siekdami padėti vaikams įgyti asmens higienos įgūdžius ir įpročius, tapti savarankiškais, vykdysime projektą: “Aš pats…”. Grupėje puoselėjamas vaiko individualumas, savitumas, kūrybiškumas, siūlomos veiklos atsižvelgiant į vaiko gebėjimus.

UGDYMO PRIORITETAI :

  • ugdymo kokybės gerinimas plėtojant sveiką gyvenseną,
  • vaikų kūrybiškumą, individualumą;
  • siekiami rezultatai – kad vaikas augtų orus, smalsus, bendraujantis, sveikas, kuriantis, sėkmingai besiugdantis;
  • siekiame, atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias ir jo individualią patirtį, kiekvienoje iš ugdymosi pasiekimų sričių užtikrinti optimalią pažangą. 

Daugiau informacijos apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“ galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“. Visą teisinę informaciją apie ikimokyklinį ugdymą galite surasti tinklalapyje http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-ikimokyklinis

Close Menu