(3–4 metai)

DARBO LAIKAS:
7.00–17.30 val.

GRUPĖJE DIRBA:

Gražina Vitkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Daiva Jakienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Janina Grigaitienė, vaikų priežiūros darbuotoja.

 

„BITUČIŲ“ GRUPĖS SKANDUOTĖ:

Kas ten skraido visą dieną, pailsėt negali?
Su dryžuotais sijonėliais ir plonais sparneliais.
Mes bitutės triūsiam, plušam nuo aušros lyg sutemos,
skraidom tarp žiedų.

„BITUČIŲ“ GRUPĖS VAIKŲ TAISYKLĖS:

  • Kai vienas kalba – kitas klauso..
  • Būk draugiškas, dalinkis žaisliukais.
  • Būk mandagus.
  • Saugoti savo grupę, susitvarkyti darbo arba žaidimo vietą.
  • Padėti draugui.

Ikimokyklinio ugdymo „Bitučių“ grupės vaikai ugdomi pagal Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo programą. Šiemet didesnį dėmesį skirsime vaikų kalbinių, socialinių gebėjimų, savarankiškumo ir sveikatingumo ugdymui. Grupėje vykdomas ilgalaikis projektas „Žodžių skrynelė“. Projektu siekiama plėsti vaikų žodyną, ugdyti girdimąjį suvokimą, lavinti smulkiąją motoriką ir ieškoti inovatyvių ugdymo būdų. Pradedam įgyvendinti integruojamą socialinių, emocinių įgūdžių programą KIMOCHIS. Ši programa skirta: ugdyti emocinį intelektą, skatinti pozityvų elgesį, lavinti bendradarbiavimo įgūdžius, charakterį. Aktyviai dalyvaujame įvairiuose tarptautiniuose, rajoniniuose, respublikiniuose, bei įstaigoje organizuojamuose projektuose.
Daugiau informacijos apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“ galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“. Visą teisinę informaciją apie ikimokyklinį ugdymą galite surasti tinklalapyje http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-ikimokyklinis-ugdymas.

 

 

 

 

 

 

 

Close Menu