(6–7 metai)

DARBO LAIKAS:
7.00–17.30 val.

 

GRUPĖJE DIRBA:

Gražina Vitkauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Daiva Jakienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Janina Grigaitienė, vaikų priežiūros darbuotoja.

„BITUČIŲ“ GRUPĖS SKANDUOTĖ:

Kas ten skraido visą dieną, pailsėt negali?
Su dryžuotais sijonėliais ir plonais sparneliais.
Mes bitutės triūsiam, plušam nuo aušros lyg sutemos,
skraidom tarp žiedų.

„BITUČIŲ“ GRUPĖS VAIKŲ TAISYKLĖS:

• Kai vienas kalba – kitas klauso.
• Būk draugiškas, dalinkis žaisliukais.
• Būk mandagus.
• Saugok savo grupę, susitvarkyk darbo arba žaidimo vietą.
• Padėk draugui.

Atnaujintos priešmokyklinio ugdymo programos tikslas – padėti mokiniams ugdytis asmenines savybes, įgyti socialinių įgūdžių ir pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Planuojant ugdymo turinį remiamasi nauju priešmokyklinio ugdymo(si) priemonių komplektu EMIS, kuris kviečia mokyti(s) žaidžiant ir tyrinėjant!
Numatyta savaitėje kartą taikyti tarpautinę programą „Zipio draugai“. Ypatingas dėmesys skiriamas vaiko emocinei būsenai.
Aktyvai dalyvaujame įvairiuose tarptautiniuose, rajoniniuose bei respublikiniuose projektuose, parodose, konkursuose.
Vykdomas prevencinis projektas „Žaiskime ir stiprėkime su kamuoliais“, padedantis lavinti vaikų laikyseną terapinių kamuolių pagalba.

Daugiau informacijos apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“ galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“.

Close Menu