MOKAMOS PASLAUGOS

Mokomoji veikla sportinių šokių treniruotėms vykdyti. Vadovė: Sigita Mačėnaitė.

Mokomoji veikla futbolo treniruotėms vykdyti. Vadovas: Edgaras Drąsutis.

Mokomoji veikla robotikos užsiėmimams vykdyti. Vadovė: Rasa Tamošiūnienė.

Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ teikia dalinai mokamą paslaugą už vaikų išlaikymą įstaigoje vadovaudamasis:

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose nustatymo tvarkos aprašu

Close Menu