MOKAMOS PASLAUGOS

Mokomoji veikla sportinių šokių treniruotėms vykdyti. Vadovė: Sigita Mačėnaitė.

Mokomoji veikla krepšinio treniruotėms vykdyti. VŠĮ “Nacionalinė krepšinio akademija”, treneris Karolis Stirbys.

Mokomoji veikla Robotikos užziėmimai. Vadovė Rasa Tamašiūnienė.

 

Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ teikia dalinai mokamą paslaugą už vaikų išlaikymą įstaigoje vadovaudamasi:

1. Kretingos rajono tarybos 2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-5 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2.  Kretingos rajono tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T2-184 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr.T2-5 ,,Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

3. Kretingos rajono tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-184 Priedas

4. Kretingos rajono tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. T2-351 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 ,,Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

5. Kretingos rajono tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T2-6 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-351 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 ,,Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

6. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. T2-156 “Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 ,,Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ PREKIŲ PASLAUGŲ KAINŲ PERSKAIČIAVIMO LENTELĖ

7. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. T2-137 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 ,,Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

8. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d.  sprendimas Nr. T2-332 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

9. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. T2-265 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 ,,Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

10. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimas Nr. T2-323 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 ,,Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Close Menu