(3–4 metų vaikai)

DARBO LAIKAS: 

6.30–18.30 val.

 

GRUPĖJE DIRBA:

Edita Bartašienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Ingrida Stonkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Daiva Glušakovienė, vaikų priežiūros darbuotoja;

Jurgita Jašinskienė, mokytojo padėjėja.

 

„OBUOLIUKŲ“ GRUPĖS SUSITARIMAI:

Esu savarankiškas, ką galiu – padarysiu pats.

Susipykęs atsiprašau ir susitaikau, pasakau gerą žodį draugui.

Myliu žaisliukus, pažaidęs surandu žaisliukui namus.

Esu draugiškas – šypsausi sau ir kitiems.

 

Ikimokyklinio ugdymo „Obuoliukai“ grupėje dirbama pagal lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo programą. Integruojame tarptautinio projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą“ programą smulkiajai motorikai ir kalbos lavinimui. Socialinei ir emocinei kompetencijai ugdyti naudojame „Kimochis“ programą, kurią, pasitelkiant atitinkamas programos priemones, žaislus, integruojame į bendrą veiklą.

 

UGDYMO PRIORITETAI – didesnį dėmesį skirsime smulkiosios motorikos bei kalbos lavinimui, emocinei ir fizinei vaikų sveikatai. Ugdysime vaikų savarankiškumą, bendravimo įgūdžius, sieksime sudaryti sąlygas spontaniškai ir tikslingai vaikų veiklai. Dirbsime taip, kad vaikai augtų orūs, smalsūs, bendraujantys, sveiki, kuriantys, sėkmingai besiugdantys ir kiekvienoje iš ugdymosi sričių užtikrinsime optimalią vaiko pažangą.
Aktyviai dalyvausime įvairiuose tarptautiniuose, respublikiniuose, rajoniniuose bei įstaigoje organizuojamuose projektuose, renginiuose, akcijose. Organizuosime netradicines STEAM veiklas (gamtos, meno ir matematikos). Įgyvendinsime trumpalaikį grupės projektą „Šalčio magija“, kurio tikslas – patirti tyrinėjimo ir atradimo džiaugsmą, tobulinti mąstymo įgūdžius.
Išsamią informaciją apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“.

 

Close Menu