PROJEKTAI

Projektinė veikla tai ne tik paskata įgyvendinti idėjas, projektai  padeda skatinti bendruomenės iniciatyvumą, diegti pokyčius, sukuria erdvę vaikų saviraiškai, individualumui atsiskleisti, užtikrina  partnerystės tinklo plėtrą su socialiniais partneriais.

Pavadinimas

Atsakingas

Data

,,Noriu pažinti atbundančią gamtą“. Priešmokyklinio ugdymo pedagogės

R. Bytautienė,

B. Perkumienė

2015-03-02 –

2015-06-01

,,Čia mano pastogė, miškai ir namai“. Auklėtojos:

L. Kvajauskienė,

S. Putrienė

2015-01-15 –

2015-10-16

,,Dantukų draugai ir priešai“ . Auklėtojos:

D. Butkuvienė,

V. Ambrazaitienė

2015-04 –

2015-05

,,Spalvų pasaulis“. Auklėtojos:

R. Falkienė,

V. Budrikienė

2015-02-01-

2015-03-31

,,Vaikystė spalvų sūkury“. Auklėtojos:

L. Vasiliauskienė,

V. Sendravičiutė

2015-04-01-

2015-04-30

,,Nykštukai-milžinai“. Auklėtojos:

I. Plaščinskienė,

K. Žvinklytė

2015-02-10 –

2015-05-25

,,Graži mūsų šeimynėlė“. Auklėtojos:

V. Balsevičienė,

V. Sendravičiutė

2015-09-15 –

2015-12-15

,,Būkem tėkrė žemaite“.

 

Auklėtojos:

D. Terleckienė,

V. Mockuvienė

2015-02-16 –

2015-03-11

,,Sveikoje aplinkoje-aktyviai judu“. Auklėtojos:

G. Vitkauskienė,

K. Žvinklytė

2015-03-01-

2015-05-30

,,Juda piršteliai – bunda žodeliai“. Auklėtojos:

A. Mickienė,

V. Ambrazaitienė,

D. Samalienė

2014-10-01-

2015-06-31

Close Menu