PROJEKTAI

Projektinė veikla tai ne tik paskata įgyvendinti idėjas, projektai padeda skatinti bendruomenės iniciatyvumą, diegti pokyčius, sukuria erdvę vaikų saviraiškai, individualumui atsiskleisti, užtikrina partnerystės tinklo plėtrą su socialiniais partneriais.

LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,ŽILVITIS“ VYKDOMI PROJEKTAI:

„Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytinis“

Respublikinį projektą „Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytinis“ respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija pradėjo vykdyti 2019 m. liepos mėn. Jis bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas“. Projekto tikslas – tobulinti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų profesinę kvalifikaciją, suteikti žinių bei įgūdžių 1–7 metų vaikų fizinio ugdymo srityje, formuoti teigiamą požiūrį į fizinį aktyvumą bei didinti motyvaciją dirbti. Įgyvendinus projektą, kvalifikuoti ir motyvuoti pedagogai gebės tinkamai organizuoti vaikų fiziškai aktyvias veiklas, bei sudaryti sąlygas savaiminiam judėjimui.


„Sveikatiada“

Kad gyventume dar sveikiau ir smagiau mūsų įstaiga dalyvauja didžiausiame Lietuvoje sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimo projekte „Sveikatiada“! Projekto pagrindinis tikslas – užauginti jaunąją kartą, kuri pati sugebėtų atlikti sprendimus sveikos mitybos ir gyvensenos klausimais. Maži ir dideli įgaus žinių ir įgūdžių apie subalansuotą mitybą, sporto naudą, dalyvaus viktorinose ir konkursuose sveikos gyvensenos temomis.


„Žaidimai moko“

Ilgalaikis prevencinis projektas.
Tikslas – specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius. Projektas vykdomas dviejuose ikimokyklinio ugdymo grupėse. Projektas padeda išvengti sunkumų rengiantis mokyklai, padeda stimuliuoti vaikų pažinimo procesų raidą specialiomis užduotimis, integruojant jas į bet kokią vaikų veiklą. Gebėjimai toliau bus lavinami priešmokyklinio amžiaus grupėje.


Projektai eTwinning platformoje: „Miklūs piršteliai – žodelių skrynelė“, „Kelionė į pasakų šalį“, „Mano draugas vanduo“

Tikslas: rengti pedagoginius projektus su užsienio šalių ikimokyklinėmis įstaigomis, skatinti naujoviškus bendradarbiavimo metodus, perduoti kokybiškus ugdymo metodus, įtvirtinti kalbų mokymąsi ir tarpkultūrinį dialogą, skatinti mokytojų profesinį tobulinimąsi, aktyvų dalyvavimą bendradarbiavimo projektuose. Dalijimasis gerąja darbo patirtimi eTwinning platformoje. Tarpusavio bendradarbiavimas leis ir mokytojams ir vaikams gilinti žinias, vaiko kalbos lavinimo, ekologijos prevencijai. Sužinoti ir atrasti naujas metodines priemones, bei būdus taikant ugdymo procesą kaip įdomią ir malonią veiklą vaikui.


,,Žaiskime ir stiprėkime su kamuoliais“

Nuo šio rugsėjo pradžios įgyvendiname prevencinį projektą „Žaiskime ir stiprėkime su kamuoliais“. Projektas skirtas netaisyklingos vaikų laikysenos korekcijai. Projektas vykdomas 6 lopšelio-darželio grupėse. Mokytojams organizuojami įvadiniai mokymai „Fizinio raštingumo ugdymas taikant terapinius kamuolius“.


,,Mes rūšiuojam“

Nacionalinis aplinkosauginis projektas. Tikslas – mokyti visuomenę tinkamai rūšiuoti atliekas ir sukurti efektyvią atliekų tvarkymo sistemą. Projektą vykdo visa lopšelio-darželio bendruomenė.


„Pasakyk pasauliui labas“ (angl. „Say hello to the world“) 

Jau nuo 2016 m. dalyvaujame tarptautiniame projekte „Pasakyk pasauliui labas“ (angl. „Say hello to the world“). Pagrindinis projekto tikslas – skatinti vaikus būti draugiškais, padėti įveikti stereotipus ir išankstines nuostatas dėl įvairios socialinės aplinkos, skatinti pagarbą kitoms tautoms, kultūroms ir tradicijoms, susipažinti su tautų skirtumais, mokytis bendrauti nuotoliniu būdu, pasitelkiant „Skype“ programą.


„Futboliukas“

Nuo 2011 m. lopšelis-darželis ,,Žilvitis“ dalyvauja ilgalaikės masinio futbolo programos ,,Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projekte ,,Futboliukas“. Projekto organizatoriai – Lietuvos futbolo federacija (LFF) kartu su Lietuvos masinio futbolo asociacija (MaFA).

Tikslai ir uždaviniai:
1. Populiarinti futbolo žaidimą lauke ir uždarose ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose bei populiarinti futbolą kaip sporto šaką visuomenėje.
2. Sporto mokyklų nelankančius vaikus sudominti sportu ir sveika gyvensena.
3. Suteikti galimybę vaikams žaisti futbolą ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
4. Sudaryti palankias sąlygas vaikams ne tik ugdyti savo fizinius gebėjimus žaidžiant, bet ir skatinti smalsumą pažinti futbolą per kūrybinę pusę.
5. Pateikti futbolą kaip patrauklią ir veiksmingą ugdymo priemonę vaikams perteikiant žinias ir formuojant įgūdžius.


,,Kneipo takas“

Sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektas ,,Kneipo takas“. Tai 5 elementų sistema: judėjimo terapija, vaistažolių terapija, vandens terapija, harmonijos terapija, sveika mityba. Tikslas – fizinio aktyvumo skatinimas per sensorinius pojūčius. Uždaviniai: sveikos gyvensenos propagavimas, fizinės ir psichinės savijautos gerinimas, pažintinių patyriminių gebėjimų ugdymas. Tikime, kad Kneipo takas reikšmingai prisidės prie mūsų įstaigos ugdytinių sveikos gyvensenos propagavimo, pažintinių patyriminių gebėjimų, o taip pat kartu stiprins visos bendruomenės emocinę bei fizinę sveikatą. 

Projektą finansavo Kretingos rajono savivaldybė pagal visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektų konkursą.

 

 


PROGRAMOS

LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,ŽILVITIS“ INTEGRUOJAMOS PROGRAMOS:

„Kimochi“

,,Kimochi“ (japoniškai „kimochi“ reiškia „jausmas“) – tai ikimokyklinio ugdymo programa, kurios pagrindas yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. „Kimochi“ programa skirta emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti, vaiko charakteriui ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti. Tai smagios, įtraukiančios, naujoviškos ir lengvai į bet kokią ugdymo programą integruojamos veiklos, skirtos emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti, vaiko charakteriui ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti. Socialiniai ir emociniai ikimokyklinio amžiaus vaikų įgūdžiai lavinami žaidžiant su „Kimochi“ žaislais. 8 ikimokyklinio ugdymo grupėse vykdoma ,,Kimochį“ programa.


„Zipio draugai“

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais. Mūsų lopšelyje-darželyje programa vykdoma 2 ikimokyklinio ugdymo grupėse


„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“


Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimo“ programos

„Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. Šių programų tikslas – mitybos kokybės gerinimas, pieno produktų, vaisių vartojimo skatinimas, sveikos mitybos įgūdžių ugdymas. Programos metu šalia kasdieninio meniu vaikams papildomai tiekiami pieno produktai: jogurtas, varškė, sūris ir vaisiai.

 


  „Besimokančių darželių tinklas“ programa 

„Besimokančių darželių tinklas“ programa, kurią rengia VšĮ „Mokymosi mokykla“. Kas tai?
Tai ilgalaikė, vienerius metus truksianti programa „Besimokančių darželių tinklas“. Ši programa vienija visas Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas.

Programoje visus metus, visoje Lietuvoje dalyviai turi galimybę:
dalyvauti gyvuose mokymuose (pavasarį ir rudenį),
dalyvauti konferencijose (balandžio mėn.),
dalyvauti nuotoliniuose mokymuose (vasarą ir žiemą),
gauti švietimo profesionalų konsultacijas,
turėti mokymus savo įstaigoje,
dalyvauti vizituose kitose švietimo įstaigose.
Viskas, ką reikia žinoti apie BDT: http://bit.ly/2P3DGpQ


 

Close Menu