2019 M. II KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2019 M. I KETVIRČIO FINASINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2019 M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASAKAITA

2019 M. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2019 M. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. RUGSĖJO 30 D.

2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (GRYNOJO TURTO POKYČIO ATASKAITA PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS)

2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS)

2019 M. IV  KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 METŲ KOVO 31 D. DUOMENIS

2020 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2020 METŲ KOVO 31 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2020 M. GRUODŽIO 31 D.

MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2020 M. GRUODŽIO 31 D.

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA 2020 M. GRUODŽIO 31 D.

PINIGŲ SRAUTO ATASKAITA 2020 M. GRUODŽIO 31 D.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2020 M. GRUODŽIO 31 D.

2020 M. ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR ATASKAITOS

2021 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS II KETVIRTIS 2021 M. BIRŽELIO 30 D.

MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2021 M. BIRŽELIO 30D. DUOMENIMIS

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAPILDYMAS

2022 M. KOVO 31 D. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

2022 M. BIRŽELIO 30 D. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

2022 M. RUGSĖJO 30 D. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

2023 M. KOVO 31 D. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

2023 M. BIRŽELIO 30 D. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

2023 M. RUGSĖJO 30 D. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

2024 M. KOVO 31 D. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

Close Menu