2015 M. II KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2015 M. II KETVIRČIO FINASINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2015 M. III KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2015 M. III KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2015 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 M. IV KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2016 M. IV KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 M. II KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2016 M. II KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2017 M. II KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2017 M. II KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2017 M II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ FINASINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_1

2017 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ FINASINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_2

2017 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ FINASINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_(AIŲKINAMSIS RAŠTAS)

2018 M. I KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (AIŠKINAMASIS RAŠTAS)

2018 M. I KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_1

2018 M. I KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_2

2018 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ FINASINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_1

2019 M. II KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2019 M. I KETVIRČIO FINASINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2019 M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASAKAITA

2019 M. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2019 M. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2019.09.30 DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

2019 M. IV  KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 METŲ KOVO 31 D. DUOMENIS

2020 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2020 METŲ KOVO 31 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS

2020 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Atnaujinta: 2017-07-20

Close Menu