DĖMESIO! PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO POKYČIAI  NUO  2022-09-01. DIRBSIME PAGAL ATNAUJINTĄ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos diegimui lopšelyje-darželyje darbo grupė

Kretingos lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo priemonių planas

Kodėl būtina atnaujinti ugdymo turinį?

Atnaujintą priešmokyklinį ugdymą reglamentuojantys dokumentai

Naudingos nuorodos:

Mokymai

Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinimo Europos socialinio fondo remiamo projekto mokymai ,,Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas”, projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001, laikotarpis 2022 m. gegužės – spalio mėn. dalyvauja 1 priešmokyklinio ugdymo mokytojas ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Close Menu