(6 metų vaikai)

DARBO LAIKAS:
7.00-17.30 val.

 

 

GRUPĖJE DIRBA:
priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Regina Bytautienė,
priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Danguolė Butkuvienė,
vaikų priežiūros darbuotoja Vilma Mažonienė.

Grupėje vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kurios tikslas-atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
Vykdoma SEU programa ,,Laikas kartu“, kurios metu vaikai įgis šiuos įgūdžius: impulsyvumo kontrolė, bendravimas, socialinis aktyvumas, santykių kūrimas, bendradarbiavimas, tiksli savivoka, pasitikėjimas savimi. Ilgalaikė projektinė veikla ,,Keliauju, pamatau, sužinau, kurios tikslas: pažinti, saugoti ir gerbti mus supančią aplinką. Vykdomas „Žaiskime ir stiprėkime su kamuoliais“ prevencinis projektas, padedantis lavinti vaikų laikyseną terapinių kamuolių pagalba.
Daugiau informacijos apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“ galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“. Visą teisinę informaciją apie ikimokyklinį ugdymą galite surasti tinklalapyje http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-ikimokyklinis-ugdymas

Close Menu