(6 metų vaikai)

DARBO LAIKAS:
7.00–17.30 val.

 

 

GRUPĖJE DIRBA:

Ella Maleckienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Danguolė Butkuvienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Regina Norkuvienė, vaikų priežiūros darbuotoja.

Grupėje vaikai ugdomi pagal atnaujintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, kurios tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Vykdomi tarptautinė socialinė-emocinė programa ,,Zipio draugai“, kurios metu vaikai įgyja šiuos įgūdžius: savikontrolės, bendravimo, santykių kūrimo, bendradarbiavimo, pasitikėjimo savimi, ilgalaikis projektas ,,Keliauju, pamatau, sužinau“, kurio tikslas – pažinti, saugoti ir gerbti mus supančią aplinką, domėtis žmogaus sukurtomis kultūros ir meno vertybėmis, respublikinis projektas „Futboliukas“, prevencinis projektas „Žaiskime ir stiprėkime su kamuoliais“, trumpalaikis projektas „Noriu pasimatuoti profesiją“, tradicijas puoselėjantis, etnokultūrinis projektas „Susėskime prie Šv. Kūčių stalo“.

Daugiau informacijos apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“ galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“.

Close Menu