„ZUIKUČIŲ“ –  PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ

Grupėje dirba:

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ella Maleckienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja –auklėtoja  metodininkė Birutė Perkumienė

Auklėtojų padėjėja – Regina Norkuvienė       

 

 

Grupę lanko 6 -7 m. vaikučiai, 12 berniukų ir 8 mergaitės. Vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo (si) bendrąją programą. Ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į vaikų individualumą, įgytų kompetencijų žinių lygį. Ugdymo (si) metodai, būdai ir veikla parenkami pagal vaiko poreikius, aktyviai bendraujant ir bendradarbiaujant su vaiku ir ugdytinio tėveliais, stebint vaiką, jo veiklą, žaidimą, bendravimą ir t.t.

Grupėje vykdomi projektai:

Tarptautinis programa „Zipio draugai“;

Tarptautinis projektas „Say hello to the wold“ – „Pasakyk pasauliui labas“

Socializacijos projektas „Verias amatų skrynia, ką surasime joje?“

Mini projektas puoselėjantis vaikų etnokultūrą, supažindinantis vaikus su senoviniais papročiais, tradicijomis „Pabūkime kartu“

Projektas vaikų saviraiškai ir kūrybiškumui puoselėti – eiliuota muzikinė J. Marcinkevičiaus pasakos inscenizacija „GRYBŲ KARAS“

Šiais m.m. daugiau dėmesio skiriama komunikavimo kompetencijos ugdymui (uisi), nes daugumai grupės vaikučių teikiama logopedo pagalba.

Mokslo metų pabaigą papuošia gražus renginys, skirtas vaikų atsisveikinimui su darželiu

„LIK SVEIKAS, DARŽELI“.

 

VAIKO  DIENOS  DARŽELYJE  RITMAS

7.00 – 9.00   Atėjimas į darželį

8.45 – 9.00   Pusryčiai

9.00 – 11.00 Organizuota veikla.

Visos grupės veikla ( ritualai, pokalbiai ir t. t.)

Veikla kampeliuose ( individuali , mažomis grupelėmis)

11.00 – 12. 00  Pasivaikščiojimai lauke

12.15 – 12.30  Pietūs

13.00 – 15.00 Poilsis

15.45 – 16.00  Vakarienė

Veikla kampeliuose (vaikų savarankiška, inspiruota ir t.t)

Visos grupės veikla (dienos įspūdžiai, planai rytojaus veiklai)

16. 00 – 17.30  Veikla grupėje, skirstymasis į namus

17.30 – 18.30  Prailgintos grupės darbo laikas.

 

UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

Muzikinis lav.:

Antradienį  10.00 – 10.30

Penktadienį 10.00 – 10.30

Kūno kultūra:

Trečiadienį 15.00 – 15.30

Penktadienį 15.00 – 15.30

Mankšta:

Kasdien 8.00 – 8.10

 

Close Menu