2 GRUPĖ „DRUGELIAI“.

Vaikai 1 – 3 metų

 Auklėtojos: Anastazija Mickienė –  ikimokyklinio   ugdymo mokytoja;

Laura Venclovienė  ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Vaikų priežiūros darbuotoja –  Ada Simonavičienė

Grupės darbo laikas: 7.00 – 17.30

UGDYMO  PRIORITETAI:

  1. Skatinti vaikus domėtis juos supančia aplinka, bendrauti ir bendradarbiauti su kitais, spręsti iškilusias problemas.
  2. Formuoti vaikų emocinę raidą, didinti vaikų pasitikėjimą savimi.
  3. Teikti vaikams sensorinių (klausos, regos, lytėjimo) įspūdžių, ugdyti sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę.
  4. Ugdyti vaiko savarankiškumo įgūdžius, sudarant galimybes saviruošai (higieninių, tasyklingų valgymo, rengimosi įgūdžių formavimas).

 

 .

Grupės aplinka atitinka 2 – 3 metų amžiaus tarpsnio vaikų poreikius. Atsižvelgiant į amžiaus tarpsnio ypatumus, pagrindinė vaiko veikla vykdoma per žaidimą.

 

GRUPĖS SKANDUOTĖ !

Mes „Drugeliai“ dar mažiukai

Ir lopšely mums smagu,

Mėgstam žaisti, išdykauti

Būti su visais kartu. 

DIENOS RITMAS

7.00 – 9.00    Atėjimas į darželį

8.20 – 8.25    Mankšta

9.30 –  9.00    Pusryčiai

9.15 –  11.00  Ugdomoji veikla

Visos  grupės veikla (ritualai, pokalbiai, žaidinimai ir t.t.). Veikla kampeliuose  (individuali,  mažomis grupelėmis)

         

Muzika:

Antradienis  11.00 – 11.20

Trečiadienis 10.00 – 10.20

Kūno kultūra:

Ketvirtadienis  11.15 – 11.35

 

Dienos ritmas

10.50 – 11.40    Pasivaikščiojimai  lauke;

12.00 –  12.30    Pietūs;

12.30 –  12.45    Pasiruošimas pietų  miegui;

12.45 – 15.00 Poilsis;

15.00 – 15. 30 Savarankiška vaikų veikla;

15.30 – 16.00 Vakarienė;

16.00 – 17.30  Veikla grupėje: dalijimasis dienos įspūdžiais, nuveiktų darbų aptarimas, planai rytdienai; pasivaikščiojimas lauke, skirstymasis namo.

6.30 –  18. 30   Prailgintos grupės  darbo  laikas.

Close Menu