(2–3 metų vaikai)

DARBO LAIKAS:

7.00–17.30 val.

 

GRUPĖJE DIRBA:

  • Anastazija Mickienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
  • Daina Milinskienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
  • Ada Simonavičienė – vaikų priežiūros darbuotoja.

Tai smagiai drugeliai skraido,
Kol žiedelį jie suranda.
Vėl sustosim rateliu,
Būsim pievos žiedeliu.

Kelsime aukštai rankytę,
Pamojuosime saulytei.
Pamojuosime saulytei,
Kad drugeliai mus pakiltų.

UGDYMO PRIORITETAI:

1. Ugdyti pažintinius gebėjimus skatinant, padėti vaikams tyrinėti supančią aplinką, atsižvelgiant į vaiko augimo ir raidos tempą.
2. Padėti įgyti daugiau savarankiškumo, sudarant įvairias galimybes saviruošai: valgymui, apsirengimui, higienos įgūdžių formavimui.

Grupėje dirbama pagal lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo programą. Tikslas – užtikrinti kokybišką ugdymą, orientuotą į darnų, sveiką ir saugų vaikų vystymąsi.

UGDYMOSI UŽDAVINIAI:

1. Skatinti pirmuosius bandymus bendrauti su kitais vaikais.
2. Užmegzti artimą emocinį ryšį su vaiku.
3. Ugdyti drąsą eksperimentuoti, išmėginti.

Daugiau informacijos apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“ galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“.

Close Menu