(2-3 metų vaikai)

DARBO LAIKAS:

7.00-17.30 val.

GRUPĖJE DIRBA:

  • Anastazija Mickienė – ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
  • Laura Venclovienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
  • Ada Simonavičienė – vaikų priežiūros darbuotoja

Tai smagiai drugeliai skraido
Kol žiedelį jie suranda.
Vėl sustosim rateliu
Būsim pievos žiedeliu.

Kelsime aukštai rankytę
Pamojuosime saulytei.
Pamojuosime saulytei
Kad drugeliai mus pakiltų.

UGDYMO PRIORITETAI:
1. Ugdyti aplinkos pažinimo ir kalbos įgūdžius.
2. Skatinti bendrauti su suaugusiais ir bendraamžiais, ugdyti bendravimo įgūdžius.
3. Siekti savarankiškumo, ugdyti problemų sprendimo įgūdžius.

Grupėje dirbama pagal lopšelio – darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo programą. Tikslas – užtikrinti kokybišką ugdymą, orientuotą į darnų, sveiką ir saugų vaikų vystymąsi.

UGDYMOSI UŽDAVINIAI:
1. Skatinti vaikus domėtis kitais, bei gebėti būti kartu su kitais.
2. Bendradarbiauti (vaikas – pedagogas – šeima).
3. Kurti jaukią ugdymąsi skatinančią aplinką, palankią vaiko amžiui, poreikiams, interesams.

Daugiau informacijos apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“ galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“. Visą teisinę informaciją apie ikimokyklinį ugdymą galite surasti tinklalapyje http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-ikimokyklinis-ugdymas

 

Close Menu