(5–6 metų vaikai)

DARBO LAIKAS:

7.00–17.30 val.

 

GRUPĖJE DIRBA:

Vilma Balsevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Virginija Sendravičiūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Danguolė Mažionienė, vaikų priežiūros darbuotoja.

GRUPĖS SUSITARIMAI:

• gražiai draugauju;
• dalinuosi žaislais su draugais;
• žaidžiu su draugais;
• susitvarkau žaisliukus;
• grupėje kalbu ramiu balsu;
• valgau tvarkingai, ramiai sėdžiu prie stalo, netrukdau.

GRUPĖS PRISTATYMAS

Mes mergaitės ir berniukai,
Kaip pūkuoti kamuoliukai.
Mokam šokti poromis,
Ir dainuoti eilėmis.
Vienas ir du, vienas ir du,
Daug kačiukų, daug mažų.

Ikimokyklinio ugdymo „Kačiukų“ grupėje vaikai ugdomi pagal Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ parengtą ikimokyklinio ugdymo programą, į kurią integruojame metodinių rekomendacijų rinkinį „Žaismė ir atradimai“.
MŪSŲ GRUPĖS TIKSLAS – padėti vaikams suformuoti įgūdžius, reikalingus sėkmingam startui priešmokyklinėje grupėje ir pirmoje klasėje, kad grupėje vaikai jaustųsi saugūs, laimingi, pasitikintis savimi.

UŽDAVINIAI:

• lavinti gebėjimą sukaupti dėmesį, išgirsti, suvokti ir savarankiškai atlikti užduotį;
• lavinti kalbinius gebėjimus, fonetinę klausą;
• skatinti vaikų kūrybiškumą ir saviraišką;
• integruoti etnokultūros elementus.

VYKDOMI PROJEKTAI IR PROGRAMOS:

„Įdomiųjų atradimų laboratorija“ – projektas, padedantis vaikams ugdyti pasididžiavimo ir pasitikėjimo savimi jausmą, aktyviai veikiant ir pažįstant pasaulį.

„Kimochis“ – programa, kuri ugdo vaikų socialinę-emocinę kompetenciją. 

„Futboliukas“ – projektas, kurio tikslas – skatinti vaikų susidomėjimą futbolu, naudojant žaidimus ir pedagoginę „smagaus futbolo žaidimo koncepciją“.

„Žaiskime ir stiprėkime su kamuoliais“ – prevencinis projektas, padedantis lavinti vaikų laikyseną terapinių kamuolių pagalba.

Aktyviai dalyvaujame įvairiuose projektuose, konkursuose ir parodose.

 

 

Close Menu