(4-5 metų vaikai)

DARBO LAIKAS:
7.00-17.30

 

GRUPĖJE DIRBA:
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Vilma Balsevičienė;
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Virginija Sendravičiūtė;
Vaikų priežiūros darbuotoja Danguolė Mažionienė.

GRUPĖS SUSITARIMAI:
• Gražiai draugauju;
• Dalinuosi žaislais su draugais;
• Žaidžiu su draugais;
• Susitvarkau žaisliukus;
• Grupėje kalbu ramiu balsu;
• Valgau tvarkingai, ramiai sėdžiu prie stalo, netrukdau.

Ikimokyklinio ugdymo „Kačiukų“ grupėje vaikai ugdomi pagal Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ parengtą „Ikimokyklinio ugdymo programą“.
MŪSŲ GRUPĖS TIKSLAS padėti vaikams suformuoti įgūdžius reikalingus sėkmingam startui priešmokyklinėje grupėje ir pirmoje klasėje, kad grupėje vaikai jaustųsi saugūs, laimingi, pasitikintis savimi.

UŽDAVINIAI:
• lavinti gebėjimą sukaupti dėmesį, išgirsti, suvokti ir savarankiškai atlikti užduotį;
• lavinti kalbinius gebėjimus, fonetinę klausą;
• skatinti vaikų kūrybiškumą ir saviraišką;
• integruoti etnokultūros elementus.

VYKDOMI PROJEKTAI IR PROGRAMOS:

,,Ieškau takelio į sveikatos šalį“- projektas, padedantis užmegzti glaudesnį bendradarbiavimą tarp tėvų ir pedagogų;
„Zipio draugai“- programa, padedanti vaikams lavinti socialinius emocinius įgūdžius.
„Žaiskime ir stiprėkime su kamuoliais“- prevencinis projektas, padedantis lavinti vaikų laikyseną terapinių kamuolių pagalba.

Išsamią informaciją apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje – darželyje galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“. Visą teisinę informaciją apie ugdymą galite surasti tinklalapyje http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-ikimokyklinis-ugdymas.

 

 

Close Menu