(4–5 metų vaikai)

DARBO LAIKAS:
7.00–17.30

 

GRUPĖJE DIRBA:
Vilma Balsevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Virginija Sendravičiūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Danguolė Mažionienė, vaikų priežiūros darbuotoja.

GRUPĖS SUSITARIMAI:
• gražiai draugauju;
• dalinuosi žaislais su draugais;
• žaidžiu su draugais;
• susitvarkau žaisliukus;
• grupėje kalbu ramiu balsu;
• valgau tvarkingai, ramiai sėdžiu prie stalo, netrukdau.

Ikimokyklinio ugdymo „Kačiukų“ grupėje vaikai ugdomi pagal Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ parengtą ikimokyklinio ugdymo programą.
MŪSŲ GRUPĖS TIKSLAS padėti vaikams suformuoti įgūdžius, reikalingus sėkmingam startui priešmokyklinėje grupėje ir pirmoje klasėje, kad grupėje vaikai jaustųsi saugūs, laimingi, pasitikintis savimi.

UŽDAVINIAI:
• lavinti gebėjimą sukaupti dėmesį, išgirsti, suvokti ir savarankiškai atlikti užduotį;
• lavinti kalbinius gebėjimus, fonetinę klausą;
• skatinti vaikų kūrybiškumą ir saviraišką;
• integruoti etnokultūros elementus.

VYKDOMI PROJEKTAI IR PROGRAMOS:

,,Ieškau takelio į sveikatos šalį“ – projektas, padedantis užmegzti glaudesnį bendradarbiavimą tarp tėvų ir pedagogų;
„Zipio draugai“ – programa, padedanti vaikams lavinti socialinius emocinius įgūdžius;
„Žaiskime ir stiprėkime su kamuoliais“ – prevencinis projektas, padedantis lavinti vaikų laikyseną terapinių kamuolių pagalba.

Išsamią informaciją apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“. Visą teisinę informaciją apie ugdymą galite surasti tinklalapyje http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-ikimokyklinis-ugdymas.

 

 

Close Menu