Įstaigoje specialiojo pedagogo pagalbą teikia specialioji pedagogė Vita Kietelytė.

Specialusis pedagogas vertina įstaigos vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kompetencijų atitikimą amžiui, padeda sudaryti mokytojams pritaikytas mokymo programas, veda individualias korekcines pratybas, kurių tikslas – ugdyti vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, lavinti jų gebėjimus bei padėti pasiruošti mokyklai, konsultuoja tėvus kaip padėti vaikui ir teikia metodinę pagalbą grupių mokytojams.

Specialiojo pedagogo darbo tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą ugdytiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių, didinti jų ugdymosi kokybę.

Laiku pastebėjus ir suteikus kokybišką specialiąją pedagoginę pagalbą, ugdytiniai lengviau integruojasi darželio bendruomenėje, geriau įsitraukia į ugdymo(si) procesą.

Jeigu Jums reikalinga specialiojo pedagogo konsultacija, galite kreiptis į specialiąją pedagogę Vitą Kietelytę žinutėmis elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis“.

Naudingos nuorodos:

„Surask tinkamą paveikslėlį pagal spalvą“

„Vabzdžiai. Paskaityk ir surask paveikslėlį“

Close Menu