(4–6 metų vaikai)

DARBO LAIKAS:
7.00–17.30 val.

 

 

GRUPĖJE DIRBA:

Žydrūnė Zulcaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Eleonora Kupšienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Birutė Palubinskienė, vaikų priežiūros darbuotoja;
Lina Sadauskienė, mokytojo padėjėja.

GRUPĖS EILĖRAŠTIS

Kas ten traška po lazdyną?
Kas ten riešutėlius skina?
Ko taip bitės išsigando,
Ir už krūmo slėptis bando?

Pasirodo, tai meškiukas,
Riešutus kišenėn bruka.
Paragavo, jam patiko,
Jau mažai ant krūmo liko.

Dar kuprinėn įsidės,
Ir namo tuoj nuskubės.
Duos pelėdai jų truputį,
Pavaišins net ir zuikutį.

Taip pradžiugins mamą, tėtį,
Jiems neleis daugiau liūdėti.
O jei liks jų – duos ir tau,
Man jis sakė, aš žinau.

GRUPĖS APRAŠYMAS:

„Meškiukų“ grupėje vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo bendrąją programą. Grupėje turime interaktyvią lentą, kuri papildo ugdymą. Socialinei ir emocinei kompetencijai ugdyti naudojame Kimochis programą, kurią, pasitelkiant atitinkamas programos priemones, žaislus, integruojame į bendrą veiklą. Dalyvaujame „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programoje“ bei „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programoje“.

Aktyvai dalyvaujame įvairiuose tarptautiniuose, rajoniniuose bei respublikiniuose projektuose, parodose, konkursuose. Dalyvaujame eTwinning trumpalaikiuose ir ilgalaikiuose projektuose.
Grupės prioritetai: remiamės STEAM (mokslo, technologijų, inžinerijos, menų, matematikos) metodika, ieškome naujų, inovatyvių, vaikų amžiaus tarpsnį atitinkančių veiklų, šiuolaikinio vaiko supratimui būdingų pažinimo kelių. Siekiame, kad vaikas augtų orus, smalsus, bendraujantis, sveikas, kuriantis, sėkmingai besiugdantis, pasitikintis savimi.

GRUPĖS SUSITARIMAI:

  • Esu mandagus.
  • Kalbu tyliai.
  • Klausau mokytojos.
  • Dalinuosi.
  • Tvarkausi.
  • Esu draugiškas.
  • Dirbu komandoje.

Daugiau informacijos apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“ galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“.

Close Menu