(4–6 metų vaikai)

DARBO LAIKAS:
7.00–17.30 val.

 

GRUPĖJE DIRBA:
Žydrūnė Zulcaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja; 
Eleonora Kupšienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Birutė Palubinskienė, vaikų priežiūros darbuotoja. 

GRUPĖS EILĖRAŠTIS
Kas ten traška po lazdyną?
Kas ten riešutėlius skina?
Ko taip bitės išsigando
Ir už krūmo slėptis bando?

Pasirodo, tai meškiukas
Riešutus kišenėn bruka.
Paragavo, jam patiko
Jau mažai ant krūmo liko.

Dar kuprinėn įsidės
Ir namo tuoj nuskubės.
Duos pelėdai jų truputį,
Pavaišins net ir zuikutį.

Taip pradžiugins mamą, tėtį
Jiems neleis daugiau liūdėti
O jei liks jų – duos ir tau
Man jis sakė, aš žinau.

GRUPĖS APRAŠYMAS:
„Meškiukų“ grupėje ugdomi mišraus amžiaus vaikai pagal ikimokyklinio ugdymo bendrąją programą. Grupėje turime interaktyvią lentą, kuri papildo ugdymą, sujungia skirtingo amžiaus vaikus į bendrą veiklą. Socialinei ir emocinei kompetencijai ugdyti naudojame Kimochis programą, kurią, pasitelkiant atitinkamas programos priemones, žaislus, integruojame į bendrą veiklą. Dalyvaujame „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programoje“ bei „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programoje“.
Aktyvai dalyvaujame įvairiuose tarptautiniuose, rajoniniuose bei respublikiniuose projektuose, parodose, konkursuose. Dalyvaujame eTwinning trumpalaikiuose ir ilgalaikiuose projektuose.
Grupės prioritetai: remiamės STEAM (mokslo, technologijų, inžinerijos, menų, matematikos) metodika, ieškome naujų, inovatyvių, vaikų amžiaus tarpsnį atitinkančių veiklų, šiuolaikinio vaiko supratimui būdingų pažinimo kelių. Siekiame, kad vaikas augtų orus, smalsus, bendraujantis, sveikas, kuriantis, sėkmingai besiugdantis, pasitikintis savimi.

GRUPĖS SUSITARIMAI:

  • Esu mandagus.
  • Kalbu tyliai.
  • Klausau mokytojos.
  • Dalinuosi.
  • Tvarkausi.
  • Esu draugiškas.
  • Dirbu komandoje.

Daugiau informacijos apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“ galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“. Visą teisinę informaciją apie ikimokyklinį ugdymą galite surasti tinklalapyje http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-ikimokyklinis-ugdymas.

Close Menu