(1–2 metų vaikai)

GRUPĖS DARBO LAIKAS

7.00–17.30 val.

GRUPĖJE DIRBA:

  • Vitalija Mineikytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Daina Milinskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
  • Adelė Beniušienė, vaikų priežiūros darbuotoja.

     GRUPĖS SUSITARIMAI:

  • šypsausi sau ir kitiems;
  • moku žodį ATSIPRAŠAU;
  • grupėje nebėgioju;
  • pažaidęs, žaislus dedu į vietą.

Grupėje dirbama pagal lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo programą. Vykdome projektą „Vaiko ugdymas orientuotas į meninę raišką“.

TIKSLAS: bendromis šeimos ir lopšelio-darželio pastangomis garantuoti ankstyvojo amžiaus mažyliams (1–2 m.) kokybišką ugdymą ir globą.

UGDYMO PRIORITETAI:

  • ugdyti savarankiškumą, smalsumą, bendravimą;
  • skirti didesnį dėmesį kalbos lavinimui su muzikos pagalba, skatinti vaikų kūrybiškumą, emocinę bei fizinę kompetenciją;
  • siekti, kad grupėje vaikai jaustųsi saugūs, pasitikintys, patirtų kuo daugiau teigiamų emocijų.

Aktyviai dalyvaujame lopšelio-darželio „Žilvitis“ organizuojamuose projektuose, renginiuose, akcijose. Įgyvendiname projektą „Augu sveikas ir stiprus“, prisijungėme prie respublikinio projekto „Sveikatiada“, kurio tikslas ugdyti supratimą apie judėjimo naudą sveikatai, formuoti pagrindinius asmens higienos įgūdžius, švarą. Daugiau informacijos apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“ galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“.

 

 

 
Close Menu