Auklėtojos:

Vilma Petrikienė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Laura Venclovienė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Auklėtojos padėjėja- Adelė Beniušienė.

Grupės skanduotė !!!
Mes viščiukai mes mažiukai,
Visad elgiamės gražiai.
Ir maži, ir didesni-
Esam draugiški visi.
Žaidžiam, piešiam ir konstruojam.
Daineles gražiai dainuojam.
Sugyvename gražiai,
„Viščiukų“ grupė mums- antri namai.

 

Grupės aplinka atitinka 1- 3 metų amžiaus vaikų poreikius. Atsižvelgiant į amžiaus tarpsnio ypatumus, vaiko gebėjimus.

Pagrindinė vaiko veikla vykdoma per žaidimą.

 

Ugdymo prioritetai: 1. Ugdomi vaiko savarankiškumo įgūdžiai, sudarant įvairias galimybes saviruošai (valgymas, apsirengimas, higienos įgūdžių formavimas).

2. Skatinami šnekamosios kalbos įgūdžiai( žaidimai, lėlių teatro herojų pamėgdžiojimai, knygučių iliustracijų aptarimai, pasakų sekimas).

3. Ugdyti individualius kiekvieno vaiko poreikius; skatinti vaikų norą pažinti pasaulį, gerbti pagrindinį vaikų gyvenimo būdą – žaidimą.

Grupės susitarimai:

* Šypsausi sau ir kitiems.

* Susipykęs atsiprašau ir susitaikau.

* Grupėje nebėgioju

* Pažaidęs surandu žaisliukui namus.

Grupės prioritetas: Tenkinti vaiko poreikius ir užtikrinti kokybišką priežiūrą.

2020-2021m. vykdomas projektas: „Vaiko kelias į gražią kalbą“ tikslas -skatinti plėtoti ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos ir komunikacijos gebėjimus, bendradarbiaujant pedagogams, specialistams ir ugdytinių tėvams.

Daugiausia  dėmesio   skiriame  kalbinių  įgūdžių  formavimui.   Sensityvusis kalbos lavėjimo periodas 1-3 metai, todėl svarbu sudaryti palankias sąlygas ankstyvajai vaikų kalbos sutrikimų prevencijai, kurios principas –  aktyvus tėvų, pedagogų ir specialistų bendravimas ir bendradarbiavimas ieškant efektyvių darbo būdų kalbos sutrikimų atsiradimo tikimybės sumažinimui. Vienas iš tokių efektyvių būdų galėtų būti kalbos modelio taikymas ugdomojoje veikloje ankstyvojo amžiaus vaikams. Kalbos ugdymo modelio taikymas, kuriant pasakas galėtų padėti ir ikimokyklinio amžiaus vaikams greičiau įtvirtinti savarankiškoje rišlioje kalboje.

Dienos ritmas

7.00– 9. 00   Atėjimas į lopšelį

8.15- 8.20     Mankšta

8.20- 9.00     Pusryčiai

9.00- 11.00   Veikla

Visos grupės veikla (ritualai, pokalbiai, žaidimai ir t.t.)

Veikla kampeliuose ( individuali, mažomis grupelėmis)

Muzika:

9.35 – 10.00  Trečiadienį

10.55- 11.15  Ketvirtadienį

Kūno kultūra:

11.15- 11.40 Trečiadienį

10.50- 11.40  Pasivaikščiojimai lauke

12.00- 12.30  Pietūs

12.30- 12.45  Pasiruošimas pietų miegui

12.45- 15.00  Poilsis

15.00- 15. 20  Veikla grupėje

Veikla kampeliuose (vaikų savarankiška veikla, inspiruota ir t.t.)

15.20- 16.00   Vakarienė

16.00- 17.30    Pasivaikščiojimai lauke, veikla grupėje,( dalijimąsis dienos įspūdžiais, nuveiktų darbų aptarimas, planai rytdienai) ėjimas į namus.

6.30- 18.30 Prailgintos grupės darbo laikas.

 

Grupės tipas:

Lopšelio grupės
 

 
 
Close Menu