„Lesyklėlė kitaip”
Winter bird feeder pop art retro vector illustration. Isolated image on white background. Comic book style imitation.

„Lesyklėlė kitaip”

Šalta žiema yra tikras išbandymų metas mūsų krašte žiemoti pasilikusiems paukščiams. Nuo 2021 m. vasario 22 d. iki 2021 m. kovo 5 d. Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis” „Viščiukų“ grupės ikimokyklinio ugdymo mokytojos Edita Bartašienė ir Vitalija Mineikytė, organizavo Respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų ir pedagogų fotonuotraukų parodą „Lesyklėlė kitaip”. Parodoje aktyviai dalyvavo visos Lietuvos ugdymo įstaigos. Sulaukėme nuostabių darbų! Nuoroda⇒ https://www.youtube.com/watch?v=kfv2cZSilVA
Parodos tikslas buvo – padėti vaikams pažinti, saugoti, globoti paukščius, bendradarbiaujant vaikams, jų šeimos nariams, pedagogams, kurti netradicines lesyklėles. Interaktyviomis, netradicinėmis normomis plėtoti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą. Parodos uždaviniai:
1. kūrybiškai ir išradingai taikyti įvairias meninės raiškos formas, technikas, medžiagas;
2. skatinti vaikus aktyviai tyrinėti, pažinti, eksperimentuoti, kurti ir konstruoti;
3. puoselėti vaikų dvasines, kūrybines galias globojant gamtą, ugdant pagarbą ir atsakomybę gyvybei;
4. plėsti vaikų žinias apie Lietuvoje esančius paukščius.
Parodą globojo Kretingos lopšelio – darželio „Žilvitis“ direktorė Birutė Ėvaltienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui – Birutė Žvinklienė. Parodos dalyviams buvo išduotos Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis” padėkos.
Ačiū dalyvavusiems.

Close Menu