Gerbiami tėveliai,

Gerbiami tėveliai,

informuojame Jus, kad pasikeitė teisės aktai „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“. Pilnas teisės aktas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fe888af0b72f11ec8d9390588bf2de65

Pabrėžiame, jog išlieka nurodymai:

– asmens higienos laikymosi būtinybė (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);

– rekomendacijos uždarose erdvėse dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius;

draudimas ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ūmūs viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

– rekomendacijos vykstant ugdymo procesui pašalinių asmenų į švietimo įstaigą neįleisti, išskyrus atvejus, kai jie palydi / pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui, ar vykdo valstybines funkcijas. Ugdymo veiklose dalyvaujant vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) ar kitiems ugdymo veiklose įprastai nedalyvaujantiems asmenims, sudaryti sąlygas, kad tarp šių asmenų ir vaikų būtų išlaikomas saugus ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas (ribojimas nėra taikomas vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) kontaktams).

 

Kadangi įstaigoje dar fiksuojami pavieniai COVID-19 susirgimai, vadovaujamės rekomendacijomis ir prašome – esant poreikiui palydėti vaiką iki grupės rūbinės, išlaikykite 2 metrų atstumą nuo kitų asmenų.

Būkime budrūs, atsakingi, laimingi ir žinoma sveiki!

Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ administracija

Close Menu