Gerbiami tėveliai,

informuojame Jus, kad pasikeitė teisės aktai „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“. Pilnas teisės aktas - https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fe888af0b72f11ec8d9390588bf2de65 Pabrėžiame, jog išlieka nurodymai: – asmens higienos laikymosi būtinybė (rankų higiena,…

Skaityti daugiau

Informacija apie ugdytinių testavimą

Informacija apie vykdomą savanorišką ugdytinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, testavimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti ir asmens duomenų, susijusių su testavimo procesu, tvarkymą: INFORMACIJA IR…

Skaityti daugiau

Operacijų vadovo sprendimai

2021 m. rugpjūtis Operacijų vadovo sprendimas „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (2021 rugpjūčio 20 d. V-1903) Operacijų vadovo sprendimas „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ (2021 rugpjūčio 20 d. V-1904) Operacijų vadovo sprendimas „Dėl…

Skaityti daugiau
  • 1
  • 2
Close Menu