Susitiko lopšeliai-darželiai ,,Žilvitis“

2022 m. gegužės 25 d. įvyko respublikinė vaikų lopšelių-darželių „Žilvitis“ nuotolinė metodinė-praktinė konferencija „Darželis vaiko akimis“. Konferencijos dalyviai – respublikos lopšelių-darželių „Žilvitis“ ikimokyklinių įstaigų pedagogai, vadovai, kiti specialistai. Konferenciją organizavo Varėnos lopšelis-darželis ,,Žilvitis“.

Prieš penkiolika metų užsimezgę bendradarbiavimo ryšiai ir toliau puoselėjami viešnagėmis vieniems pas kitus, pasidalinant gerąja darbo patirtimi, organizuojant bendrus kvalifikacijos kėlimo renginius: konferencijas, edukacines išvykas, atviras veiklas, kartu pasidžiaugiant pasiektais pasiekimais organizuojant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

Bendradarbiavimo sutartyje lopšeliai-darželiai ,,Žilvitis“ įsipareigojo vieną kartą metuose organizuoti susitikimą vis kitame „Žilvitis“ darželyje. COVID-19 reikšmingai pakoregavo mūsų susitikimus, todėl Varėnos lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ kvietimas susitikti virtualioje aplinkoje pradžiugino mus ir mes su malonumu dalyvavome konferencijoje. Mūsų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Laimutė Vasiliauskienė, Virginija Sendravičiūtė, Vilma Balsevičienė, Daiva Jakienė, Gražina Vitkauskienė pristatė metodines-praktines veiklas svarbiomis ikimokykliniam ugdymui temomis: „Inovatyvūs ugdymo metodai – žingsnis į vaiko pažinimą ir sėkmę“, ,,Aktyvi veikla – galimybė patirti pažinimo džiaugsmą“, ,,Šeima ir darželis-du parneriai, kurie atsakingi už vaiko sveikatą“.

Smagu buvo susitikti, išklausyti kolegių patirtį, malonu buvo išgirsti ikimokyklinio ugdymo ekspertės Reginos Rimkienės pastebėjimus, kuriuos pristatė pranešime ,,Vaikai –mūsų mokytojai“. Ačiū Varėnos lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ bendruomenei. Buvo tikrai naudinga ir inovatyvu. Pamatėme nemažai praktiškų ir gerų pavyzdžių. Iki kitų susitikimų lopšeliai-darželiai ,,Žilvitis“.

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Žvinklienė

Close Menu