Respublikinė Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ,,Žilvičiai “ konferencija ,,Idėja Lietuvai“ skirta Lietuvos 100 – čiui paminėti

Respublikinė Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ,,Žilvičiai “ konferencija ,,Idėja Lietuvai“ skirta Lietuvos 100 – čiui paminėti

Balandžio 20 dieną į Vilniaus lopšelį-darželį ,,Žilvitis“ į Respublikinę Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ,,Žilvičiai“ konferenciją ,,Idėja Lietuvai“ skirtą Lietuvos 100-čiui paminėti. Mūsų lopšelis-darželis dalyvavo su idėja ,, Nuo pilies iki pilies“, kurios tikslas ugdyti pagarbą ir meilę gimtajam kraštui. Susitikime dalyvavo 14 Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ,,Žilvitis“. Konferencijos metu pasidalinome gerąja darbo patirtimi ugdant mūsų jaunųjų piliečių tautiškumą, patriotiškumą, tradicijų ir papročių puoselėjimą.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Birutė Žvinklienė

 

Close Menu