,,Ožio diena”

,,Ožio diena”

 

Ragoska_svetainei

 

       Sumenkus  žolei, bei atvėsus orams, visi gyvuliai suvaromi į tvartus. Visa tai perteikti savo ugdytiniams nusprendė etnografinio ansamblio ,,Sietynas“ narės, renginį pavadinusios ,,Ožio diena“. Mažieji ugdytiniai bei jų auklėtojos persirengę piemenėliais  ir ožiukais dainavo žemaičių krašto liaudies dainas, porino įvairius pajuokavimus žemaitiškai, žaidė senovinius liaudies žaidimus. Vyresnieji piemenys – auklėtojos, papasakojo žiūrovams kaip senovėje piemenėliai vesdavo oželį apie beržą sakydami ,,sneigs, snėigelis, sneigytis“ prašydami, kad greičiau laukus padengtų sniegas ir jiems nebereikėtų ganyti.
     Darželio tetarinės – kūrybinės grupės ,,Žaidžiame teatrą“ vaikai ir auklėtojos parodė spektaklį ,,Ožka ragoška“, kuris buvo pamokantis – atskleidė mintį pagal liaudies patarlę  ,,Melo kojos trumpos“, kad meluoti negalima, nes teisybė visuomet išaiškėja.
   Renginyje dalyvavo viešnios iš Palangos lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“. Su šia ikimokykline įstaiga mūsų darželis yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį.
      Po renginio svečiai ir ugdytiniai vaišinosi ožkos pieno sūriu bei obuolių sulčių gėrimu.
 

 

Ragoska_svetainei

 

       Sumenkus  žolei, bei atvėsus orams, visi gyvuliai suvaromi į tvartus. Visa tai perteikti savo ugdytiniams nusprendė etnografinio ansamblio ,,Sietynas“ narės, renginį pavadinusios ,,Ožio diena“. Mažieji ugdytiniai bei jų auklėtojos persirengę piemenėliais  ir ožiukais dainavo žemaičių krašto liaudies dainas, porino įvairius pajuokavimus žemaitiškai, žaidė senovinius liaudies žaidimus. Vyresnieji piemenys – auklėtojos, papasakojo žiūrovams kaip senovėje piemenėliai vesdavo oželį apie beržą sakydami ,,sneigs, snėigelis, sneigytis“ prašydami, kad greičiau laukus padengtų sniegas ir jiems nebereikėtų ganyti.
     Darželio tetarinės – kūrybinės grupės ,,Žaidžiame teatrą“ vaikai ir auklėtojos parodė spektaklį ,,Ožka ragoška“, kuris buvo pamokantis – atskleidė mintį pagal liaudies patarlę  ,,Melo kojos trumpos“, kad meluoti negalima, nes teisybė visuomet išaiškėja.
   Renginyje dalyvavo viešnios iš Palangos lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“. Su šia ikimokykline įstaiga mūsų darželis yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį.
      Po renginio svečiai ir ugdytiniai vaišinosi ožkos pieno sūriu bei obuolių sulčių gėrimu.
 

Close Menu