Mieli vaikai, tėveliai ir mokytojai

Mieli vaikai, tėveliai ir mokytojai

Mieli vaikai, tėveliai ir mokytojai,

Kviečiame Jus 2021 m. rugsėjo 1 dieną į mokslo metų pradžios renginius:
9.00 val. – Šv. Mišios Kretingos Viešpaties Apsireiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje;
10.00 val. – Šventiniai rytmečiai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse.

Pastabos:
1. Tėveliai į grupes nebus įleidžiami. Mokytojus vaikus pasitiks prie įėjimų į grupes;
2. Vaikus lydintys asmenys privalo dėvėti veido apsaugos priemones;
3. Grupių darbo laikas 7.00 – 17.30. Prašome vaikus į lopšelį-darželį atvesti iki 8.30.

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ administracija

Close Menu