Dėl 2% pajamų mokesčių paramos skyrimo Kretingos lopšeliui-darželiui “Žilvitis

Dėl 2% pajamų mokesčių paramos skyrimo Kretingos lopšeliui-darželiui “Žilvitis

Mielieji lopšelio-darželio bendruomenės nariai,

Dėkojame, kad praėjusiais mokslo metais parėmėte mūsų lopšelį-darželį ir 2% pajamų mokesčių dalį pervedėte kaip paramą Kretingos lopšeliui-darželiui “Žilvitis”.

Ir šiais metais tikimės Jūsų paramos, kurią Jūs galite skirti mūsų visų ugdymo įstaigai. Tai yra labai svarbus indėlis turtinant ugdymo proceso materialinę bazę, puoselėjant tradicijas, gerinat mikroklimatą, tenkinant pažintines bei kultūrines ugdytinių reikmes.

Per 2019 metus iš 2% surinkta- 875,58 Eur.

Iš praėjusių metų  2% liko  – 2344,87 eurų.

Už gautą paramą įvykdyti darbai:

  1. Sumokėta už vaikų ir darbuotojų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų paslaugą- 489,00 Eur;
  2. Seminaras tėvams ir mokytojams “Kaip užauginti laimingą žmogų: tėvams ir pedagogams bendradarbiaujant tarpusavyje” – 250,00 Eur;
  3. Nupirkti lauko žaidimo įrenginiai- 2438,00 Eur.

Kreipiamės į Jus tikėdami, kad ir šiais metais būsite drauge!

Jums nutarus 2% arba 1% savo pajamų mokesčio skirti mūsų lopšeliui-darželiui iki einamųjų metų liepos 1 dienos, reikia užpildyti specialią formos (FR0512(3)) versiją ir ją savarankiškai pristatyti valstybinei mokesčių inspekcijai.

Informaciją galite taip pat rasti internetinėje svetainėje http://www.vmi.lt/cms/formos;jsessionid=7A1024125BF7F7E795BB59F7241EDCE9

Close Menu