Mielieji, lopšelio-darželio bendruomenės nariai,

Dėkojame, kad praėjusiais mokslo metais parėmėte mūsų lopšelį-darželį ir 2% pajamų mokesčių dalį pervedėte kaip paramą Kretingos lopšeliui-darželiui “Žilvitis”.

Ir šiais metais tikimės Jūsų paramos, kurią Jūs galite skirti mūsų visų ugdymo įstaigai. Tai yra labai svarbus indėlis turtinant ugdymo proceso materialinę bazę, puoselėjant tradicijas, gerinat mikroklimatą, tenkinant pažintines bei kultūrines ugdytinių reikmes.

Už gautą paramą įgyvendinti darbai:

2018 m. vasario 19 d. už 538,13 eurų buvo apdrausti lopšelio-darželio vaikai nuo nelaimingų atsitikimų.

Kreipiamės į Jus tikėdami, kad ir šiais metais būsite drauge!

Jums nutarus 2% arba 1% savo pajamų mokesčio skirti mūsų lopšeliui-darželiui iki einamųjų metų gegužės 1dienos, reikia užpildyti specialią formos (FR0512(3)) versiją ir ją savarankiškai pristatyti valstybinei mokesčių inspekcijai.

Informaciją galite taip pat rasti internetinėje svetainėje https://www.vmi.lt/cms/web/guest/apie-prasyma-fr0512

 

Close Menu