Prašymai pervesti į priešmokyklinio ugdymo grupes

Prašymai pervesti į priešmokyklinio ugdymo grupes

Visus lopšelio-darželio 2014 m. gimusių ugdytinių tėvelius kviečiame pateikti prašymus dėl pervedimo į priešmokyklinio ugdymo grupes. Prašymus galite teikti auklėtojoms (Gražinai Vitkauskienei (7 gr.), Ritai Falkienei (10 gr.) ir Iranai Plaščinskienei (13gr.)), taip pat lopšelio-darželio raštinėje arba el. paštu darzelis@zilvitis.kretinga.lm.lt.

Prašymo forma:   Prašymas dėl pervedimo į priešmokyklinę grupę

Close Menu