Kneipo tako atidarymo šventė

Kneipo tako atidarymo šventė

 

Kretingos lopšelis-darželis ,,Žilvitis“ 2023-06-09 pateikė paraišką dėl dalyvavimo  Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektų konkursui. Mūsų dideliam  džiaugsmui buvome atrinkti, kaip vieni iš projekto laimėtojų.

Kiekvienos visuomenės svarbiausias uždavinys yra užtikrinti sveiką vaikų gyvenimo pradžią ir jo tolesnį vystymąsį, sudarant tam palankią aplinką. Mažėjant vaiku fiziniam aktyvumui, didėjant plokščiapėdystės, šleivapėdystės atvejams, antsvorio, netaisyklingos laikysenos, aktyvaus judėjimo problemoms, vienas iš būdų spręsti problemą-refleksoterapinis sveikatingumo takas (Kneipo takas) su įvairaus šiurkštumo ir dygumo  takeliais.

Manome, kad Kneipo takas padės aktyvinti fizinį aktyvumą per judėjimą, sensorinius pojūčius, supažindins visuomenę su viena iš sveikatinimo(si) alternatyvų.

2023-09-18 d. Kneipo taką pristatėme darželio bendruomenei. Džiugu, kad į atidarymo šventę atvyko Kretingos rajono savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė) Zita Abelkienė ir mūsų projekto partneriai Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir jo direktorė Karolina Skominienė. Ačiū visiems, kurie prisidėjo, kad lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ lauko žaidimo erdvės praturtintos dar viena įdomia, linksma, naudinga lauko žaidimo ir sveikatinimo priemone.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Žvinklienė

 

 

 

Close Menu