Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ kviečia dalyvauti atrankoje ikimokyklinio ugdymo mokytojų pareigoms užimti (2 etatai)

Darbo pradžia 2020 m. rugsėjo 1 d.

Darbo krūvis – 1 etatas.

Sutartis – neterminuota.

Atrankos būdas – pokalbis.

Reikalavimai:

 • kvalifikacija turi atitikti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 įsakymu Nr. V-774, reikalavimus;
 • skaitmeninio raštingumo gebėjimai turi atitikti Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-598, reikalavimus;
 • lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • kvalifikacinę kategoriją (jeigu tokią turite) patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą.

Privalumai:

 • darbo patirtis;
 • buvusių darboviečių rekomendacijos.

Dokumentai pateikiami iki 2020 m. liepos 31 d. (imtinai) lopšelis-darželio raštinėje, siunčiami registruotu laišku adresu adresu F. Janušio g. 14, Kretinga, LT-97140, Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“, elektroniniu paštu darzelis@zilvitis.kretinga.lm.lt, registruotu laišku.

Telefonai pasiteirauti: (8-445) 41743(direktorė) arba raštinės vedėja (sekretorė).

Close Menu