Operacijų vadovo sprendimai

Operacijų vadovo sprendimai

2021 m. rugpjūtis

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (2021 rugpjūčio 20 d. V-1903)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ (2021 rugpjūčio 20 d. V-1904)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl tęstinio profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ (2021 rugpjūčio 20 d. V-1907)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl pirminio profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ (2021 rugpjūčio 20 d. V-1908)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl testavimo ugdymo įstaigose“ (2021 rugpjūčio 24 d. V-1927)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (2021-08-25 V-1931)

2021 m. birželis

Operacijų vadovo sprendimas Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1559)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl formaliojo profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1551)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1552)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1558)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1553)

Vyriausybės nutarimas Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo. Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-07-01

Operacijų vadovo sprendimas Dėl vaikų stovyklų veiklų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 birželio 16 d. Nr. V-1407)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 birželio 16 d. Nr. V-1406)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 birželio 16 d. Nr. V-1405)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl egzaminų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 birželio 16 d. Nr. V-1404)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl formaliojo profesinio mokymomo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 m. birželio 16 d. Nr. V-1402)

Vyriausybės nutarimas dėl karantino paskelbimo. Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-06-17

Close Menu