MENINIS UGDYMAS:  MENINIO UGDYMO MOKYTOJA , METODININKĖ DAIVA SAMALIENĖ

AKTUALIJOS
Sparčiai keičiantis visuomenei bei technologijoms kinta ir požiūris į vaiką, jo ugdymąsi ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Šiandien vaikai, jų poreikiai ir patirtis yra kitokie. Šeimų lūkesčiai ikimokykliniam vaiko ugdymui taip pat nevienodi. Vieniems aktualu tėvams, kad vaikas būtų kokybiškai ugdomas, kad būtų plėtojami jo gabumai ir talentai. Ugdydami vaikus turime atsižvelgti į ,,interneto amžiaus“ vaikų ypatumus tam, kad geriau prisitaikytume ugdymo turinį vaikų poreikiams ir mokymosi stiliui.
Vaiko muzikinė aplinka- tai pasaulis su kuriuo vaikas susiduria darželyje (muzikos salėje, grupėje, įstaigos renginiuose, namuose, o taip pat ir visuomenėje).
Muzikinė veikla apibūdinama kaip būdas padėti vaikui išreikšti savo jausmus, išlaisvina užslopintas emocijas, patyrimus aktyvioje kūrybinėje veikloje, skatina asmenybės augimą, lavina kalbą. Šiuolaikiniai tyrimai patvirtina, kad muzika lavina vaikų girdimąją atmintį, intuiciją, logiką, komunikabilumą, išlaisvina mažylių kūrybiškumą. Kartais pasigirsta nuomonė, kad neturintiems talento neverta net pradėti muzikuoti. Bet pradėti muzikuoti visada verta. Muzikinėje ugdomojoje veikloje lavinami vaikų sensoriniai, muzikiniai gabumai.

MENINĖ/MUZIKINĖ UGDOMOJI VEIKLA
Darželyje vaikai įgauna: muzikinių estetinių žinių, įgyja tam tikrų muzikinių įgūdžių, susipažįsta su kai kuriais muzikos žanrais. Naudojamos įvairios muzikinės veiklos formos: muzikinė veikla salėje, kalendorinės šventės, tradicinės vakaronės, popietės, suaugusiųjų ir vaikų koncertai darželio bendruomenei.
Muzikos pamokėlėse vaikai mokosi: suvokti muziką, dainuoti, eiti rateliu, šokti, groti vaikiškais muzikos instrumentais, bando kurti muziką, improvizuoti. Individualiai dirbama su vaikais, siekiant atrasti ir lavinti vaikų muzikinius gabumus ir talentus.
Įstaigoje organizuojamos: vaikų šventės, pramogos, vakaronės, individualus darbas su gabiais muzikai vaikais. Lavinami muzikiniai gabumai, dalyvaujama įvairiuose konkursuose, festivaliuose. Dalyvaujama Kretingos miesto renginiuose.

NUOTOLINIO DARBO IŠŠŪKIAI IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE
Šiuo sudėtingu laikotarpiu gyvename didelėje įtampoje bei nežinomybėje. Per trumpą laiką teko išmokti daug naujų dalykų: išanalizuoti kaip veikia internetinės platformos; „ZOOM“, „Messenger“, „Padlet“. Būtent šios programos tapo pirmąja pagalba organizuojant nuotolinį mokymą. Siekiant, kad vaiko diena namuose būtų įdomesnė, spalvingesnė, įsimintinesnė, kad mažųjų žinios gilėtų, akiratis plėstųsi, kad išsiskyrimas su darželiu nebūtų labai ilgesingas.
Ugdymo veiklos savaitės plano užduotys realiai primena vaikui apie darželio rutiną ir emocinį pasiruošimą grįžti. Tėvai laukia siūlomų užduotėlių, žaidimų, dainelių, mankštelių, tyrinėjimų ir eksperimentinių veiklų ,,Facebook“ sukurtoje paskyroje. Aktyvus grįžtamasis ryšys įkvepia mums kūrybiškumo, minčių, idėjų, o teigiamos vaikų emocijos ir reakcijos- geriausias įvertinimas.
Paskelbus karantiną dėl koronosviruso ir sustabdžius ugdymo procesą sukurtos nuotolines muzikos pamokėles youtube.com. Idėja atkurti realias pagal savaitinė temą. Parengti 15-20 min. tematiniai video vaikams su tam tikromis užduotėlėmis, dainelėmis, mankštelėmis balso ir judesių lavinimui atitinkančiomis vaikų amžių. Nuotolinės pamokėlės skelbiamos El. dienyne musudarzelis.lt ir tinklapyje Youtube.com. Svarbiausia užduotis-perteikti teigiamą emociją, šypseną, stengiantis išlaikyti natūralų šiltą ir geranorišką santykį.

Close Menu