Konkursas auklėtojos pareigoms užimti

Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“  skelbia konkursą ikimokyklinio ugdymo (lopšelio) auklėtojo pareigoms užimti.

Darbo krūvis: 0,5 etato.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo užmokestis priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Mokytojai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

5. Gyvenimo aprašymą;

6. Motyvacinį laišką;

7. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Prašymai dalyvauti atrankoje ir reikalingų dokumentų kopijos pateikiami darbo dienomis

nuo 2015 m. lapkričio 2 d. iki 2015 m.lapkričio 15 d.

nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną, jie sutikrinami ir grąžinami pretendentui.

Dokumentai pateikiami:

asmeniškai adresu F. Janušio g. 14, Kretinga, LT-97140, Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“, elektroniniu paštu darzelis@zilvitis.kretinga.lm.lt, registruotu laišku.

Telefonai pasiteirauti: (8-445) 79343 (direktorė) arba raštinės vedėja (sekretorė).

Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“  skelbia konkursą ikimokyklinio ugdymo (lopšelio) auklėtojo pareigoms užimti.

Darbo krūvis: 0,5 etato.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo užmokestis priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Mokytojai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

5. Gyvenimo aprašymą;

6. Motyvacinį laišką;

7. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Prašymai dalyvauti atrankoje ir reikalingų dokumentų kopijos pateikiami darbo dienomis

nuo 2015 m. lapkričio 2 d. iki 2015 m.lapkričio 15 d.

nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną, jie sutikrinami ir grąžinami pretendentui.

Dokumentai pateikiami:

asmeniškai adresu F. Janušio g. 14, Kretinga, LT-97140, Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“, elektroniniu paštu darzelis@zilvitis.kretinga.lm.lt, registruotu laišku.

Telefonai pasiteirauti: (8-445) 79343 (direktorė) arba raštinės vedėja (sekretorė).

Close Menu