Kaip skirti 1,2% paramą lopšeliui-darželiui „Žilvitis“?

Kaip skirti 1,2% paramą lopšeliui-darželiui „Žilvitis“?

Gerbiami Tėveliai,

              Dėkojame visiems skyrusiems 1,2% nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) 2020 metais lopšeliui-darželiui „Žilvitis“.
Sakome Ačiū visiems, kurie dalijosi, ragino savo artimuosius, draugus ir pažįstamus. Jūsų skiriami 1,2%- padeda atnaujinti ir modernizuoti lopšelio-darželio edukacines ir mokymo aplinkas.
Už 2020 kalendorinius metus į lopšelio-darželio „Žilvitis” sąskaitą pervesta 606,21 eurų (žr. lentelę).

Eil. Nr. Pavadinimas Įplaukos Išlaidos
1. Likutis už 2019 metus 43,45 Eur
2. Gauta už 2020 metus 606,21 Eur 499 Eur (2021 m. įsigytas patalpų oro valymo ir dezinfekavimo aparatas „Ambilife L100″
3. Likutis šiuo metu 150,66 Eur 499 Eur

           Prašome ir šiais metais paremti mūsų įstaigą pervedant 1,2% nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Informuojame, jog gyventojų pajamų mokesčio paramą galite skirti pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) iki einamųjų metų gegužės 3 d.

Kaip pildyti deklaracijos formą skiriant 1,2% nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM)?
Nuoroda: https://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai

Kyla klausimų?
Nuoroda: https://www.vmi.lt/cms/vmi-naujienos/-/asset_publisher/SyuQPdSIE49Y/content/nuo-2020-m-pajamu-mokescio-dali-paramai-gyventojai-skirs-e-budu;jsessionid=BACBD1E8C338AA9AB20FCE17E6460ABB

Pildant deklaraciją, turite pažymėti šiuos laukelius bei nepamiršti užpildyti savo asmeninių duomenų:
6S- (žymėti varnele);
E1- gavėjo tipas (2);
E2- paramos gavėjo kodas (190278819);
E3- paramos gavėjo pavadinimas (Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“)
E4- mokesčio dalies dydis (1,2%);
E5- mokestinis laikotarpis (2020 metai).

 

Close Menu