Dėl 2% pajamų mokesčių paramos skyrimo Kretingos lopšeliui-darželiui “Žilvitis”

Mielieji, lopšelio-darželio bendruomenės nariai,

Dėkojame, kad praėjusiais mokslo metais parėmete mūsų lopšelį-darželį ir 2% pajamų mokesčių dalį pervedėte kaip paramą Kretingos lopšeliui-darželiui “Žilvitis”.

Ir šiais metais tikimės Jūsų paramos, kurią Jūs galite skirti mūsų visų ugdymo įstaigai. Tai yra labai svarbus indėlis turtinant ugdymo proceso materialinę bazę, puosėlėjant tradicijas, gerinat mikroklimatą, tenkinant pažintines bei kultūrines ugdytinių reikmes.

Iš praėjusių metų surinkta iš 2% – 2387,37 eurų.

Už gautą paramą įgyvediti darbai:

2019 m. už 489 eurų buvo apdrausti lopšelio-darželio vaikai ir darbuotojai nuo nelaimingų atsitikimų;

2019 m. už 250 eurų skirta seminarui “Kaip užauginti laimingą žmogų: tėvams ir pedagogams bendradarbiaujant tarpusavyje”

Kreipiamės į Jus tikėdami, kad ir šiais metais būsite drauge!

Jums nutarus 2% arba 1% savo pajamų mokesčio skirti mūsų lopšeliui-darželiui iki einamųjų metų gegužės 1dienos, reikia užpildyti specialią formos (FR0512(3)) versiją ir ją savarankiškai pristatyti valstybinei mokesčių inspekcijai.

Informaciją galite taip pat rasti internetinėje svetainėje http://www.vmi.lt/cms/formos;jsessionid=7A1024125BF7F7E795BB59F7241EDCE9

Close Menu